Artikkel

Fra forskningsbasert utdanning til industrieventyr!

Fra forskningsbasert utdanning til industrieventyr!

Innovasjoner oppstår overalt i samfunnet - i frivillige organisasjoner, i offentlig forvaltning, i næringslivet, i forskningsmiljøer og sist men ikke minst blant ungdom og studenter. Vårt viktigste "produkt" er kunnskapsrike, kreative, samhandlingsorienterte og ikke minst innovative kandidater. For å bidra til å skape disse kandiatene må vi eksponere studenter for forskning så tidlig som mulig i studiet, dvs. både drive forskningsbasert undervising og skape innhold i fagene som raskest mulig tar studentene frem til forskningsfroneten. Videre, må så mange som mulig av studentene på master- og PhD-nivå involveres i forskningsprosjekter i den internasjonale forskningsfronten.

Kjemi-avhandlinger
12 aktuelle avhandlinger fra Kjemisk institutt fra omkring 1990.

Undersøkelser, både i Norge og i utlandet, viser at et relativt stort antall nye bedrifter etableres av studenter relativt kort tid etter endt studium, og at mange av disse bedriftene baserer sine tjenester og produkter på den kunnskapen disse studentene har tilegnet seg gjennom studiene. Promon og Elliptic Labs er to (av mange) eksempler på bedrifter der studenter fra Universitetet i Oslo (UiO) har etablert nye bedrifter basert på egne idéer unnfanget som en del av en forskerutdanning.

Et annet typisk eksempel er at en serie med master- og PhD-avhandlinger danner grunnlag for industriell nyskaping. Min kollega Svein Stølen har i dag skrevet et blogginnlegg der han viser frem en serie med masteravhandlinger (se bilde), som var med på å danne grunnlaget for etableringen en ny serie med PhD-avhandlinger mellom 1994 og 2007, som igjen utgjør deler av grunnlaget for etableringen av farmasi-selskapet Algeta. Dette selskapet er i vinden og åpnet nylig produksjonsanlegg for legemiddelet Xofigo på Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller. Xofigo er et radiofarmasøytisk legemiddel til bruk i kreftbehandling. Innenfor de aktuelle fagområdene i denne langsiktige satsingen ved Kjemisk institutt på UIO er det fortsatt et stort potensial for innovasjon og nyskaping. Svein Stølen gir på sin blogg en beskrivelse av UiOs satsing innen utvikling av "tracere" for PET (positron Emission Tomography), og sist men ikke minst de mulightene som åpner seg dersom Regjering og Storting går inn får å etablere et anlegg for partikkelterapi i Oslo.

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)