Artikkel

Fremragende masteroppgaver

Fra selve utdelingen på dagen@ifi. (Foto: Geir Dahl)

Fremragende masteroppgaver

Fremragende masteroppgaver 2012
Eivind Stordahl, Lars Holden og Kristina Rognlien Dahl etter prisutdelingen. (Foto: Geir Dahl)

Norsk Regnesentral (NR) innstiften i 2009 en pris for beste masteroppgave i matematikk og informatikk ved Universitetet i Oslo.

I år gikk prisen til  Kristina Rognlien Dahl for oppgaven "Convex Duality and Mathematical Finance" (veileder: Bernt Øksendal, Matematisk institutt) og Eivind Stordal for oppgaven "Power-law attenuation of acoustic waves in random stratified viscoelastic media"  (veileder: Sverre Holm, Institutt for informatikk).

Prisen ble delt ut på dagen@ifi av Lars Holden (administrende direktør ved Norsk regnesentral). Etter masteroppgaven har Kristina startet på et doktorgradsstudium ved Matematisk Institutt ved UiO, mens Eivind har satset på en gründertilværelse i StartupLab i Forskningsparken. Fantastiske og djerve valg av to fremragende kandidater fra Universitetet i Oslo. Gratulerer med prisen og lykke til, BEGGE TO!

 

Her følger priskomitéens begrunnelse for tildeling av prisene:

Kristina Rognlien Dahl: I sin begrunnelse for tildelingen til Kristina Rognlien Dahl skriver priskomiteen  følgende: Dahl gir en glimrende introduksjon til bruken av konveks dualitet til løsning av stokastiske kontroll-problemer, med spesiell vekt på anvendelser innen matematisk finans. Oppgaven inneholder klart publiseringsverdige resultater om prising av opsjoner gitt en viss grad av insideinformasjon. Av uttalelsen til sensor Jan Ubøe (NHH) om Kristina Rognlien Dahl siterer de: "Oppgaven til Kristina er den beste av de mer enn 30 oppgavene jeg noen gang har sensurert (hun ville uten tvil fått 1.1 på den gamle skalaen, der 1.3 var det beste jeg noen gang gav)."

Kristian Ranestad
Priskomitéen var under utdelingen representert med Professor Kristian Ranestad (Foto: Geir Dahl)

Eivind Stordal: I sin begrunnelse for tildelingen til Eivind Stordal skriver komitéen følgende: Stordal har levert et eget og vesentlig bidrag til teorien for hvordan bølger dempes i medier som består av to dempingsmekanismer: spredning (apparent attenuation) og konvertering til varme (intrinsic attenuation). Dette er det veldig få som har jobbet med da de fleste modellerer enten den ene eller den andre effekten. Av uttalelsen til sensor Knut Sølna (UCLA, Irvine) om Eivind Stordals oppgave siterer juryen: « Eivind has presented some fresh ideas in the modeling of the problem, and has produced a very well written and insightful thesis … I think this is a very strong Master thesis.»

Priskomitéen har bestått av Arne Maus (Institutt for informatikk, leder), Ingrid K. Glad (Matematisk institutt), Kristian Ranestad (Matematisk institutt) og Michael Weltzl (Institutt for informatikk). Komitéen fremhever at alle årets seks nominerte oppgaver er på et meget høyt nivå, og kunne hver for seg forsvare en pris for fremragende oppgave. Mer om NRs masterpriser finner dere her, og jeg har blogget om denne prisen tidligere her på Dærnt´s Corner.

Kategori: 

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)