Artikkel

Årets konferanse for nordiske geovitere på UiO – NGWM20

Årets konferanse for nordiske geovitere på UiO – NGWM20

Universitetsbiblioteket med NGWM20 konferansebannere
Universitetsbiblioteket i Oslo i anledning det "34. Nordic Geological Winter Meeting" med konferansebannere ved hovedinngangen Georg Sverdrups hus. Foto: H.A. Nakrem/UiO

Onsdag 8. januar gikk startskuddet for den 34. Nordic Geological Winter Meeting (NGWM20) på UiO. NGWM20 varer i tre dager og samler geovitere fra hele Norge og Norden. Godt over 550 er påmeldt til årets konferanse.

Den formelle åpningen av konferansen ble foretatt av Åse Gornitzka, viserektor ved UiO, som ønsket deltagerne velkommen til UiO. Blant de andre som talte, var Brit Lisa Skjelkvåle, som er instituttleder ved Institutt for geofag og leder av organisasjonskomiteen for NGWM20, samt president Øystein Nordgulen i Norsk geologisk forening.

Et åpningsforedrag med tittel «Carbon and life – an intertwined history» ble holdt av professor Dag Olav Hessen ved Instititt for biovitenskap og leder av CBA - Senter for biogeokjemi i Antropocen/UiO. Studentorkesteret ved MN-fakultetet – Biørneblæs  – sørget for et musikalsk innslag.

Fullpakket konferanse

34th Nordic Geological Winter Meeting (NGWM20), 8-10. januar 2020, Oslo (UiO). Plakat: NGF

Med over 550 påmeldte og i tillegg en betydelig mengde etteranmeldte deltagere på selve åpningsdagen, er fagkonferansen helt fullpakket.

Programmet er omfattende med over 300 foredrag. I tillegg er det diskusjoner og workshops. Det er også en svært omfattende tittelliste med poster-presentasjoner.

Konferansen er en arena for alle fagområder innen geovitenskap og har som mål å bidra til kunnskapsdeling, nettverk, inspirasjon og profesjonell utvikling. Her møtes geovitere fra alle deler av samfunnet - akademia, forskningsinstitutter, industri, myndigheter, skoleadministrasjonen og andre.

Mer info og programmet: Se konferansens nettsider: www.geologi.no/ngwm20

NGWM20 arrangeres av Norsk geologisk forening med bidrag fra Institutt for geofag, Naturhistorisk museum og Realfagsbiblioteket.