Artikkel

Kongens gullmedalje til Audun Skaugen

Kongens gullmedalje til Audun Skaugen

Audun Skaugen
Audun Skaugen.

Audun Skaugen på Fysisk institutt er tildelt H.M. Kongens gullmedalje.

Medaljen gis til en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo. Arbeidet må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur. I år ble åtte forskere beæret med medaljen, som overleveres på universitetets årsfest i september.

Kategori (smånytt):