Artikkel

Jubler for kjempemøte om helseinfo

Jubler for kjempemøte om helseinfo

HISP
Litt tid til moro er det også. Foto: UiO

Verdens største helseinformasjonssystem – HISP – er utviklet ved UiO. Denne uka er 270 deltakere fra 61 land samlet for å dele erfaringer.

Den årlige konferansen ble åpnet av statsekretær Aksel Jakobsen (Krf) i Utenriksdepartementet. 97 foredragsholdere deltar i 83 sesjoner. Konferansen blir strømmet på Facebook.

HISP (Health Inforamtions Systems Programme) er utviklet ved UiO. Her kan du se hva det handler om.

UiO og HISP-programmet har i mer enn to tiår drevet forskning, utvikling, utdanning og praktisk implementering av helseinformasjonssystemer i utviklingsland.

DHIS2 er en programvare og et verktøy som benyttes for å samle inn, validere, analysere og presentere både aggregerte og individuelle pasientdata. Løsningen brukes i dag i over 60 land – og i over 40 land er løsningen benyttet som nasjonal helseløsning av myndighetene. Ved å benytte åpen kildekode (open source) gjør UiO DHIS2 tilgjengelig som et «Global Public Good».

Det er HISP-programmet ved UiOs Institutt for Informatikk som videreutvikler og vedlikeholder DHIS2-plattformen, og dette arbeidet støttes av et flere av globale partnere som NORAD, UNICEF, PEPFAR, Bill and Melinda Gates Foundation, CDC, Det Globale Fondet og WHO med flere.

Les mer om prosjektene på Titan.uio.no:

Kategori (smånytt):