Artikkel

2 av 5 kvinner med ekstrem svangerskapskvalme vurderer abort

gravid, morgenkvalme, syk
Mnge gravide opplever morgenkvalme, særlig de første månedene. Men ekstrem svangerskapskvalme er helsefarlig. Foto: Colourbox

2 av 5 kvinner med ekstrem svangerskapskvalme vurderer abort

Ekstrem svangerskapskvalme er en av de hyppigste årsakene til at gravide blir lagt inn på sykehus. Kvinner forteller i en ny studie at sykdommen er noe av det verste de har opplevd i livet og at kvalmen hadde alvorlige konsekvenser, både psykisk og sosialt. De opplevde også at helsepersonell ikke hadde nok kunnskap om sykdommen.

107 kvinner med ekstrem svangerskapskvalme (også kalt HG) er i en ny nasjonal studie intervjuet om opplevelsene sine og hvordan sykdommen ble behandlet. Studien ble utført av RELIS (Regionale legemiddelinformasjonssentre), Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.

Fakta om studien

Studien søkte svar på hvordan kvinnene opplevde møtet med helsevesenet, hvilke medisinsk behandling de fikk mot HG og hvilke konsekvenser sykdommen hadde for dem.

Kvinnene ble invitert til å delta i studien via internett og Facebook-siden til pasientorganisasjonen Hyperemesis Gravidarum (HG) Norge.

For å være med i studien måtte kvinnene ha opplevd ekstrem svangerskapskvalme (HG) i løpet av de to siste årene.

Deltakerne ble intervjuet over telefon og svarte på et nettbasert spørreskjema.

– Under intervjuene kom det frem at kvinnene var så syke og utmattet at dette påvirket parforholdet og livskvaliteten deres. De fleste kvinnene hadde ett eller flere sykehusopphold og gikk i gjennomsnitt ned i vekt med 10 prosent. Det var tøft for mange av kvinnene å fortelle om hva de hadde vært gjennom, og mange gråt under intervjuet. Kvinnene beskrev opplevelsen som «umenneskelig tortur» og som «å være ni måneder i fengsel» og «HG er mye verre enn selve fødselen», forteller Gro C. Havnen.

Havnen er farmasøyt og jobber ved informasjonstjenesten RELIS og Trygg Mammamedisin, hvor hun daglig svarer på spørsmål fra gravide og ammende om medisiner.

Hele 2 av 5 kvinner i studien fortalte at de vurderte å ta abort på grunn av kvalmen. Det sier noe om alvorlighetsgraden, forklarer hun.   

"Noe de må finne seg i"

Svangerskapskvalme kan variere i alvorlighetsgrad fra mild via moderat til alvorlig.

Den generelle oppfatningen av at kvalme er en naturlig del av svangerskapet og noe de gravide bare må finne seg i, kan dessverre bidra til at gravide med alvorlig svangerskapskvalme ikke får den behandlingen de trenger og at kvalmen blir alminneliggjort, påpeker forskerne. Dette bekreftes også av funn i studien, og mange kvinner sier de fikk det de oppfattet som ufølsomme kommentarer fra helsepersonell. Flere byttet fastlege fordi de var misfornøyd med hvordan de bel behandlet.

Forskerne mener også det er oppsiktsvekkende at mange av kvinnene ble sykemeldt uten å bli tilbudt noen form for behandling med kvalmemedisiner først.

Risikabelt å droppe behandling

Hedvig Nordeng
Medisiner før sykehusinnleggelse, anbefaler professor Hedvig Nordeng. Foto: Ola Sæther/UiO

Hedvig Nordeng er professor ved Farmasøytisk institutt ved UiO og leder av forskningsgruppen PharmaSafe. Hun er en av Norges fremste forskere på bruk og sikkerhet ved legemidler blant gravide og ammende.

Nordeng understreker at gravide har samme rett på effektiv og sikker legemiddelbehandling som alle andre i befolkningen.

– Forskningsgruppen vår jobber med å fremskaffe slik kunnskap om trygg legemiddelbruk. Når kvinnen har uttalt svangerskapskvalme, er risikoen ved ikke å behandle kvalmen klart større enn de mulige uheldige effektene av medisinene.

Det finnes effektive kvalmestillende medisiner som bør foreskrives av legen før hun er så dårlig at hun trenger sykehusinnleggelse, forteller Nordeng.

Likevel, det deltagerne i studien først og fremst etterspurte, var å bli tatt på alvor av helsepersonell. Det ønsket bør det i alle fall være mulig å etterkomme, sier Nordeng og Havnen.  

Artikkelforfatter Maria Bich-Thuy Truong er en av forskerne bak studien

Vitenskapelig artikkel:

Women’s perspectives on the management and consequences of hyperemesis gravidarum – a descriptive interview study

Les mer på Titan.uio.no:

Kategori: 

Les også

Dypvannsfisken Diretmus argenteus

Deep-sea fish see color in pitch-black darkness

Humans, along with many other mammals, must make do with four different light-sensitive proteins in the rods and cones of our retinas. However, fish species living in the deep sea can have up to 40 different proteins aiding their vision. This means that they most likely see some sort of color where humans would only see pitch-black darkness.

Her er det en av Julius' venner, sjimpansen Knerten, som bruker enkel redskap for å grave opp mat.

Julius graver med redskap og styrker en evolusjonsteori

Julius og åtte andre sjimpanser i Kristiansand Dyrepark  har, helt uten å vite det, kastet nytt lys over menneskets evolusjon. For første gang har forskere nemlig sett at sjimpanser kan bruke enkle redskaper til å grave opp mat, og det innebærer at den såkalte potet-teorien om menneskets historiske opphav er blitt vesentlig styrket. 

Dypvannsfisken Diretmus argenteus

Dyphavsfisk kan se en slags farger i stummende mørke

Flere fiskearter som lever i dyphavet kan antakelig se en slags farger i det som for mennesker er et stummende mørke. Forskere har blant annet funnet en dyphavsfisk som har hele 40 ulike, lysfølsomme proteiner som registrerer lys på netthinnen i fiskens store øye.