Artikkel

Gå på fuglejakt med øyne som våpen

Gå på fuglejakt med øyne som våpen

Fugleillustrasjon
Illustrasjon: Naturhistorisk museum

18. til 24. februar blir det vinterfugldager i Botanisk hage med aktiviteter for hele familien.

Nesten 100 fuglearter er observert i Botanisk hage siden de begynte å skrive dem opp i 1977 - se en oversikt her. Alle plantene gjør parken perfekt for fugl, og mye forskning foregår her. Nå kan du få et innblikk i kunnskapen, se her for nøyaktig tidspunkt og sted.

Fuglemating: Se i teleskop og lær deg de vanligste vinterfuglene ved fuglemateren.

Nebb og klør – hvorfor ser de sånn ut: Opplegg for de minste - lær om fugler ved å se og ta på fjær og bein.

Natursti: Kan du disse fuglene?

Snakk med fugleentusiaster: Møt folk fra Norsk Ornitologisk forening.

Fugletur: Bli med rundt i hagen.

Vinterfugljakt: Klarer du å finne fuglene i utstillingen inne?

Snakk med ekte fugleforskere: Hør om den spennende fugleforskningen på museet.

Fra dinosaur til fugl: Omvisning om overgangen fra dinosaur til fugl.

Fuglebilder: Se fuglebilder fra Botanisk hage tatt av amatørfotografer.

Les mer om fugler på Titan.uio.no: