Artikkel

Bli med på Oslo Life Science-konferansen nå i februar!

Bli med på Oslo Life Science-konferansen nå i februar!

11. til 14. februar arrangerer UiO:Livsvitenskap konferansen Oslo Life Science for fjerde gang sammen med en rekke andre institusjoner og bedrifter. Det blir fire dager om helseforskning, helsenæring, miljøforskning og bærekraft for alle interesserte.

Oslo Life Science 2019

Universitetet i Oslo (UiO) satser tungt på helse- og miljørelatert livsvitenskap gjennom den store tverrfaglige satsingen UiO:Livsvitenskap. Målet er å løse store utfordringer innen helse og miljø/bærekraft og bidra til verdiskaping for pasienter og samfunn.

Sammen med sykehus, næringsklynger, industri og kommune vil UiO styrke den internasjonale konkurransekraften til Osloregionen innen livsvitenskap og gjøre regionen mer attraktiv for de beste forskerne og studentene samt nasjonale og internasjonale selskaper.

Livsvitenskapsbygget, som skal stå ferdig i 2024, har en sentral rolle her, men allerede nå jobber UiO for fullt med forskning, utdanning og innovasjon for at bygget skal gi verdiskaping fra dag én.

På Oslo Life Science-konferansen er flere av aktørene i Osloregionen medarrangører.

Sammen med Oslo Cancer Cluster, Norway Health Tech og Legemiddelindustrien (LMI) inviterer UiO til hovedarrangementet om helsenæring 11. februar. Her gir inviterte innledere fra Bayers toppledelse, FinnGen, Siemens og Roche, samt innovative forskere fra UiO og Oslo universitetssykehus, inspirerende eksempler på samarbeid mellom akademia og industri.

Helseminister Bent Høie presenterer ny stortingsmelding om helsenæring, og det blir debatt  om veien videre for norsk helsenæring.

Du får også siste nytt om livsvitenskapsbygget ved UiO og betydningen det får for vitenskap og næringsutvikling.

Det blir også fest og moro

Oslo kommune åpner dørene for alle konferansedeltakerne like etter hovedarrangementet i universitetets aula, så det blir faglig påfyll og god tid til sosialt samvær.

Se programmet for hovedarrangementet og meld deg på.

Det blir en rekke andre arangementer denne uka, på uio.no/oslolifescience får du full oversikt over alt som skjer 11.–14. februar.

Det hele avsluttes med en lysvandring med glimt av livsvitenskap i Botanisk hage.

Her møter du forskere og studenter fra UiO og får se vakre isskulpturer som er inspirert av virus som er laget for anledningen.

Hva er livsvitenskap?

illustrasjonsbilde av bygning
Livsvitenskapsbygget slik det vil bli seende ut i 2024. Illustrasjon: Ratio arkitekter as

Livsvitenskap handler om å forstå hva liv er, hva aldring og sykdom er og det økologiske samspillet mellom ulike organismer i naturen. 

Innen livsvitenskap studerer forskere oppbygging, struktur og funksjon av levende organismer. Slik får de ny innsikt som gir bedre metoder for å diagnostisere, forebygge og behandle alvorlige sykdommer inkludert blant annet nevrologiske lidelser, kreft, demens, infeksjonssykdommer og immunmedierte sykdommer. I tillegg kan kunnskapen brukes til bærekraftig forvaltning av naturressurser, for eksempel fiskebestanden.

Innen livsvitenskap kan store globale utfordringer innen helse og miljø/bærekraft løses med tverrfaglig samarbeid innenfor fag som biologi og medisin, matematikk, samfunnsvitenskap, kjemi, farmasi, fysikk, humaniora og informatikk.

Startbevilgningen for Livsvitenskapsbygget ved UiO kom på statsbudsjettet for 2018, og det vil etter planen stå ferdig i 2024.

I tillegg til å huse forskere og studenter som jobber med forskning, utdanning og innovasjon, vil bygget ha en moderne utstyrspark som kommer forskere innen livsvitenskap i hele Osloregionen til gode.