Artikkel

Den fantastiske regnemaskinen

Den fantastiske regnemaskinen

Informatikk: tekniske og naturvitenskapelige anvendelser er studieprogrammet for de som vil jobbe med informatikk-utfordringer innen medisin, teknologi og naturvitenskap. Hvordan vi kan observere det mennesket ikke kan se ved bruk av ultralyd, optiske sensorer, radar, sonar og seismikk, hvordan vi kan simulere og visualisere prosesser og fenomener i naturen, hvordan bruke tilgjengelig dataressurser for å forstå kompliserte medisinske problemstillinger er noen spørsmål. Programmet har betydelig innslag av matematikk.

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)