Artikkel

To UiO-forskere fikk Else-Ragnhild Neumann Award for Women in Geosciences 2018

To UiO-forskere fikk Else-Ragnhild Neumann Award for Women in Geosciences 2018

Anja Røyne og Grace Shepard prisvinnere - 2018 - ERN Woman in Geosciences
Professor Else-Ragnhild Neumann i midten flankert av de to stolte prisvinnerne Anja Røyne (t.v.) og Grace Shephard. Foto: Johannes Jakob/CEED/UiO

Den nyopprettede Else-Ragnhild Neumann Award for Women in Geosciences går til kvinner som har gitt et betydelig bidrag til forskning innen geofag i en ph.d.- eller postdoktorstilling.

Prisen deles ut av CEED - Senter for Jordens utvikling og dynamikk og Institutt for geofag ved UiO. I år gikk prisen til to kvinner, begge fra UiO: Anja Røyne og Grace Shepard.

Prisen Else-Ragnhild Neumann Award for Women in Geosciences bærer navnet til Else-Ragnhild Neumann, Norges første professor i geologi. Prisen tildeles en kvinne som har gitt et betydelig bidrag og påvirket fagområdet geofag basert på sitt ph.d.- og postdoktorale forskningsarbeid. Prisvinneren får et diplom, heder og ære og selve prisen på 50.000 kroner.

Prisen ble delt ut for første gang i år - den 7. desember på et fagsymposium i anledning professor emerita Neumanns 80-årsdag. Selve tildelingen ble foretatt av instituttleder Brit Lisa Skjelkvåle ved Institutt for geofag.

I år ble prisen delt mellom to UiO-forskere: Anja Røyne ved Fysisk institutt og Grace Shephard ved CEED, Institutt for geofag. 

Den internasjonale komiteen begrunner sine tildelinger slik:

Prisvinner Anja Røyne:

Prisjuryen konkluderer med at Røyne: fortjener anerkjennelse for sine undersøkelser av porøse materialer med fluider og krystallvekst. Dette gir veldig interessante bidrag til nano- og mikroskala prosesser, som er et område som er lite utforsket.

Prisvinner Grace Elisabeth Shepard:

Prisjuryen konkluderer med at Shepard: alltid har original, nøyaktig og robust kvantitativ forskning til forståelsen av manteldynamikk. Analysene gir fundamentale bidrag til hvordan grunne overflateprosesser er forbundet med forholdene i dypet av mantelen.

Om prisen

ERN-banner til web - Woman in geosciences

Else-Ragnhild Neumann Award for Women in Geosciences anerkjenner professor Else-Ragnhild Neumanns vitenskapelige bidrag. I 1981 ble hun den første kvinnelige professoren i geovitenskap i Norge.

Neumann har hatt sitt virke ved Universitetet i Oslo og publiserer om vulkanisme og koblinger til mantelprosesser. Hun har studert Oslo-regionen, Kanariøyene og andre vulkanske øyer, det store området med vulkanske bergarter som heter Siberian Traps i Sibir, Russland og andre områder som har opplevd betydelig magmatisme.

Les flere Titan-saker om de tre forskerne her:

Anja Røyne:
Lar bakeriene bygge betong
Anja Røyne har vunnet Brageprisen

Grace Shephard:
Hvorfor forsvant jordens forhistoriske hav?

Else-Ragnhild Neumann:
Et forskerliv i stein og vulkaner

Se prisens websider her: Else-Ragnhild Neumann Award for Women in Geosciences

Se også CEEDs direktør Carmen Gainas blog; From Larvikites to Ocean Islands: Celebrating Else-Ragnhild Neumann and Women in Geosciences (10. desember 2018)