Artikkel

Får 17 millioner for å sikre elektroniske pasientjournaler

Får 17 millioner for å sikre elektroniske pasientjournaler

Forskningsrådet deler ut 196 millioner til 11 forskningsprosjekter som skal redusere digital sårbarhet i samfunnet. SmartMed på UiOs Institutt for informatikk får 16.924.000 kroner.

Prosjektet handler om hvordan man kan bruke blockchain og "smartkontrakter" for å sikre trygg deling av medisinske journaler.

– Digital sikkerhet blir stadig viktigere når mer og mer blir digitalt og koblet til nett. Vi trenger kompetente forskningsmiljøer som samarbeider godt med næringsliv og offentlig sektor for å skape løsninger som beskytter samfunnet mot digitale trusler. Derfor har regjeringen trappet opp forskningsinnsatsen på IKT-sikkerhet, og jeg er glad for at Forskningsrådet kan gi støtte til 11 nye viktige prosjekter i dag, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Mer om Roman Vitenberg og blockhain påTitan.uio.no:

Blockchain i startgropa: Kan bli tidenes IT-revolusjon

Kategori (smånytt):