Artikkel

Andreas Max Kääb har fått Louis Agassiz-medaljen

Andreas Max Kääb har fått Louis Agassiz-medaljen

Andreas Kääb
Andreas Kääb. Foto: Gunhild M . Haugnes/UiO Bruk bildet.

Den europeiske geofysiske union (EGU) deler ut 45 priser for 2019, og én av dem går til professor Andreas Max  Kääb på UiOs Institutt for geofag.

Prisene deles ut til forskere som har bidratt til forskning innen geofag knyttet til Jorden, planeter og rommet. På nettsiden kaller EGU prisvinnerne for rollemodeller for neste generasjons forskere.

Louis Agassiz-medaljen deles ut for fremragende bidrag til forskning på kryosfæren, som er Jordens frosne overflate, altså isbreer, permafrost etc.

Prisene blir delt ut på generalforsamlingen i EGU, som arrangeres i Wien i april.

Mer om Andreas Max Kääbs forskning:

Kategori (smånytt):