Artikkel

Får pris for å hjelpe andre til å bli toppforskere

Får pris for å hjelpe andre til å bli toppforskere

Giulia Di Nunno
Giulia Di Nunno. Foto: UiO

Matematiker Giulia di Nunno er tildelt ICIAM-prisen for 2019.

ICIAM (International Council for Industrial and Applied Mathematics) deler årlig ut fem priser, og Su Buchin-prisen går til Giulia di Nunno, som har vært professor ved UiO siden 2010.

Juryen skriver blant annet at di Nunno får prisen for sitt langvarige arbeid for aktivt og effektivt å bidra til matematisk forskning og utdanning på toppnivå i afrikanske utviklingsland.

- Det er en glede å gratulere Giulia di Nunno med prisen, sier instituttleder Geir Dahl ved Matematisk institutt på UiO. - Vi takker henne for hennes veldig gode arbeid på dette viktige området.

Og for dem som lurer: Su Buchin (1902-2003) var en kinesisk matematiker, foreleser og leder for Fudan-universitetet i Kina.

Mer om Giulia di Nunnos arbeid: Toppforskararar får millionar for å bli verdsledande

Mer på Titan.uio.no: