Artikkel

Oppretter pris for kvinnelige forskere i geofag

Oppretter pris for kvinnelige forskere i geofag

Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) ved UiO har opprettet prisen Else-Ragnhild Neumann Award for Women in Geosciences. Den skal gå til kvinner som gjennom sitt ph.d.- eller postdoktorarbeid har gitt et betydelig bidrag innen geofaglig forskning.  Prisen deles ut første gang i 2018.

The Else-Ragnhild Neumann Award for Women in Geosciences

Den nyopprettede prisen deles ut av Senter for Jordens utvikling og dynamikk i samarbeid med Institutt for geofag.

Prisen vil bli tildelt en kvinne som har gitt et betydelig bidrag og påvirket fagområdet geofag basert på sitt ph.d.- og postdoktorale forskningsarbeid. Prisen består av et diplom og et honorarium på 50.000 kroner.

Prisen bærer navnet til Else-Ragnhild Neumann, Norges første kvinnelige professor i geologi. Den første prisvinneren blir anerkjent på det spesielle symposiet for Else-Ragnhild Neumanns 80-årsjubileum 7. desember i år.

Frist for nomineringer er 15.oktober. Mer informasjon og hvordan nominere se egen webside.

Krav til nominasjon

Nominerte kandidater skal være bosatt i Norge ved nomineringstidspunktet. 

Else-Ragnhild Neumann
Foto: CEED/UiO

Kvinner kan nomineres i de første syv årene etter fullført grad, bortsett fra hvis det er betydelige avbrudd i karrieren. 

Om prisen

Else-Ragnhild Neumann Award for Woman in Geosciences anerkjenner professor Else-Ragnhild Neumanns vitenskapelige bidrag. I 1981 ble hun den første kvinnelige professoren i geovitenskap i Norge.

Neumann har hatt sitt virke ved Universitetet i Oslo og publiserer om vulkanisme og koblinger til mantelprosesser. Hun har studert Oslo-regionen, Kanariøyene og andre vulkanske øyer, det store området med vulkanske bergarter som heter Siberian Traps i Sibir, Russland og andre områder som har opplevd betydelig magmatisme.

Mer om geologi på Titan.uio.no:

Kategori (smånytt):