Artikkel

Enzymjegere gjør ny storfangst

Enzymjegere gjør ny storfangst

Enzymet METTL13 er viktig for å fremme vekst av kreftceller. Nå har forskere ved UiOs Institutt for biovitenskap funnet ut hvordan det fungerer.

Protein/enzym
Bildet viser den tredimensjonale strukturen til proteinet eEF1A, som er en nøkkelkomponent i cellens maskineri for produksjon av proteiner. I den nylige publiserte artikkelen vises det at enzymet METTL13 metylerer eEF1A i to ulike posisjoner (vist med sort tekst). Illustrasjon: Magnus Jakobsson, UiO

I cellene i kroppen foregår det til enhver tid mange kjemiske reaksjoner, og disse utføres (katalyseres) av tusenvis av ulike proteiner, kalt enzymer. Men mange menneske-enzymer er fortsatt uoppdaget; det finnes mange proteiner som likner på kjente enzymer, men som forskere ennå ikke har klart å finne funksjonen til.

Endringer i et enzym kan gå i arv

Professor Pål Falnes med flere har gjennom flere år prøvd å finne funksjonen til en viss type ikke-karakteriserte enzymer. Disse enzymene, kalt metyltransferaser, sørger for at andre proteiner merkes med en liten kjemisk gruppe, en såkalt metylgruppe. Slike metyleringer er viktige for å regulere og optimalisere funksjonen til proteinene, og mange metyleringer er såkalte "epigenetiske modifikasjoner", det vil si at de regulerer genene og kan arves fra en generasjon til den neste.

I Falnes' forskergruppe har man de siste årene oppdaget flere nye metyltransferase-enzymer hos mennesker, men de er spesielt begeistret over sitt siste funn, publisert 24. august i det prestisjetunge tidsskriftet Nature Communications. Dette arbeidet er blitt drevet fram av Magnus Jakobsson, som inntil nylig var postdoktor i Falnes-gruppen og også har vært meget sentral i flere av de andre av gruppens arbeider.

Magnus Jakobsson
Magnus Jakobsson

I tillegg har forskerne Jedrzej Malecki, Rita Pinto og Erna Davydova fra Institutt for biovitenskap bidratt til studien, som er utført i samarbeid med forskere fra Tyskland, Canada og Danmark.

Viktig i utviklingen av kreftceller

Dette arbeidet beskriver et nytt menneske-enzym som plasserer metylgrupper på cellens maskineri for produksjon av proteiner og dermed gjør cellens proteinsyntese mer effektiv.

Det er kjent at defekter i cellens proteinsyntese kan føre til at proteiner klumper seg sammen og danner aggregater, slik man ser i visse sykdommer, for eksempel Alzheimer. Det har også vært vist at en optimal proteinsyntese er viktig for å opprettholde kreftcellers evne til å vokse raskt.

Det nyoppdaget enzymet, kalt METTL13, har faktisk vært vist å være involvert i kreftutvikling. Disse funnene kan dermed gi økt forståelse av hva som skjer på det molekylære nivået i kreftceller og danne grunnlaget for nye medisiner og diagnoseverktøy for kreft.

Kontakt:

Pål Falnes, professor ved Institutt for biovitenskap

Den vitenskapelige artikkelen:

The dual methyltransferase METTL13 targets N terminus and Lys55 of eEF1A and modulates codon-specific translation rates

Mer på Titan.uio.no: