Artikkel

Systemer i (globale) nett

Systemer i (globale) nett

Datamaskiner finnes overalt i samfunnet og samfunnets avhengighet av datasystemer er tilnærmet total. Informatikk; programmering og nettverk er studieprogrammet for de som ønsker en utdanning i kjernen av informatikkfaget. Studentene får bred innsikt i hvordan datamaskiner kan programmeres for å løse nye viktige oppgaver, hvordan datamaskiner kommuniserer, hvordan internett fungerer, og hvordan man utvikler sikre og robuste IT-systemer.

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)