Artikkel

Mange godt kvalifiserte søkere får i disse dager tilbud om studieplass

Studenter på ifi ved inngangspartiet
Det myldrer i våre lokaler når studiene tar til over sommeren.

Mange godt kvalifiserte søkere får i disse dager tilbud om studieplass

Over de siste 5-6 årene har vi hatt en kraftig økning i antall søkere til våre bachelorstudier, noe som også har medført at det har blitt en tøffere konkurranse om studieplassene.

Denne utviklingen er gledelig fordi vi får studenter som er bedre kvalifisert for våre studier. Det er særlig gledelig at vi til høstens opptak fikk nesten like mange førstevalgsøkere til våre studier til tross for at vi innførte kravet om full fordypning i matematikk (R2) fra videregående skole for å kunne studere ved de fleste av våre programmer.

Biovitenskap

Søkertallene til biovitenskap er i år svært gode, og mange godt kvalifiserte søkere vil i disse dager får tilbud om studieplass. Neste år innfører vi matematikkravet nevnt over også innen biovitenskap. Vi er derfor spent på søkertallene til biovitenskap for neste år, men er trenden like god for biovitenskap som for våre øvrige utdanninger innen naturvitenskap, er det god grunn til å være optimist. De nye studentene innen biovitenskap møter til høsten en helt ny type utdanning som gir fremtidens biologer digital kompetanse integrert i utdanningen.

Digital kompetanse

Grunnen til at vi har valgt å innføre R2-kravet i de naturvitenskaplige utdanninger, er selvfølgelig betydningen av å bruke matematiske beregninger i arbeidet med å tilegne seg kunnskap om fenomener i naturen. Det er videre slik at dette kravet er koblet til det faktum at fremtidens naturvitere trenger digital kompetanse, der programmering og beregninger inngår. Digital kompetanse er nå integrert i alle våre naturvitenskapelige utdanninger. Dette er kompetanse som, i tillegg til dyp kunnskap om fenomener i naturen, er etterspurt i arbeidslivet.

Informatikk

Informatikk-utdanningene er naturlig nok de mest populære studiene for tiden, og med en økning på over 5 % i antall kvalifiserte søkere fra i fjor, har det nå blitt betydelige mer krevende å komme inn på disse utdanningen ved Universitetet i Oslo. I fjor var det nyopprettede studiet Informatikk: Digital økonomi og ledelse (DigØk) det mest attraktive studiet i Norge. Selv om vi i år dobler antall studieplasser på dette programmet, er det vanskeligere å komme inn på DigØk i år enn i fjor.  Interessen for DigØk har også i år blitt fanget opp av DN.

Legemiddeleksperter

Jeg vil også i denne sommerbloggen nevne Farmasiutdanningen, som over flere år har hatt en jevnt god søkning med mer enn 3 førstvalgsøkere pr. studieplass. Dette er gledelig, ikke minst fordi legemiddelekspertise synes å bli stadig mer etterspurt i helsesektoren og næringslivet.

Høyt kvalifiserte søkere

Til tross for en liten nedgang i antall førstevalgsøkere til de øvrige programmene, synes det å være slik at antall kvalifiserte søkere til de øvrige programmene også øker. Dette skyldes  primært innføring av R2-kravet i og med at full fordypning i matematikk fra videregående gir kandidatene et bedre utgangspunkt for å studere realfag og teknologi ved UiO.

Studenter
Studenter på programseminar. Foto: Ilan Dehli Villanger Bruk bildet.

Hjertelig velkommen

Da vil jeg avslutningsvis ønske alle nye studenter hjertelig velkommen til Universitetet i Oslo og Blindern til høsten. En begivenhetsrik oppstartuke starter 13. august med en serie med faglige og sosiale arrangementer. Deretter skal alle våre studenter delta på de populære programseminarene på Sundvollen og sist, men ikke minst være studenter på våre moderne og fremtidsrettede utdanninger innen realfag og teknologi.

Dere kan lese mer om noe av dette og andre forhold rundt opptaket i dagens pressemelding fra Universitetet i Oslo, samt litt mer om søkertallene på min blogg etter at Samordna opptak publiserte de første søkertallene i vår.

Er du interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi? Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt

Kategori: 

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)