Artikkel

Har fått ESA-stipend for å bruke satellittdata til å forstå Jordens frosne overflate

Har fått ESA-stipend for å bruke satellittdata til å forstå Jordens frosne overflate

Grønland, Sentinel-2
Isbreer og fjordis i nordlige deler av Grønland observert av Sentinel-2 satellitten. Foto: Copernicus/ESA

En fersk doktor i geomatikk fra UiO, Bas Altena, har fått et postdoc-stipend fra European Space Agencys (ESA) Living Planet Fellowship-program. Med dette stipendet vil han undersøke nye måter å utnytte satellittdata fra Copernicus-programmet i kombinasjon med andre satellitter på - for å forstå raske endringer i kryosfæren (den frosne delen av Jordens overflate).

Hovedformålet med ESAs initiativ er å støtte unge forskere som har en doktorgradsutdanning og som ønsker å starte en vitenskapelig karriere knyttet til jordobservasjon og jordsystemvitenskap. Bare ti stipendier deles ut av gangen.

Bas Altena
Bas Altena.

Altenas forskningsprosjekt har tittelen Short-term movements in the Cryosphere (ICEFLOW) og vil bli utført i tilknytning til professor Andreas Max Kääbs forskningsprosjekt Global Glacier Mass Continuity (ICEMASS).

"Det er mange satellitter som tar bilder fra verdensrommet, men deres potensial er ennå ikke utnyttet i sin helhet. Vi tar sikte på å bringe fjernvarseldata fra kryosfæren til et operativt nivå, slik at bilder fra rom kan omdannes til kunnskap om vanskelige steder med hardt klima, som raskt endrer seg", sier Altena.

Les om hvorfor Altena leker med en skoeske og sølvpapir på jobben: Små supersatellitter revolusjonerer forskningen

Mer om forskning på kryosfæren: Gamle fotografier gir ny innsikt i klimaendringene