Artikkel

Naturfag i praksis

Due med egg

Naturfag i praksis

Rett før sommerferien oppdaget jeg en due som la ned en kvist rett utenfor mitt kontorvindu på Blindern. Men, det var ikke bare en kvist, det var begynnelsen på et reir! Det var høy aktivitet utover dagen, og før jeg gikk hjem var et helt lite reir ferdig. Et par dager senere oppdaget jeg et egg! Et vaskeekte dueegg rett utenfor vinduet mitt! I de varme junidagene hadde jeg nesten ikke hjerte til å lufte, i frykt for å forstyrre den vordene duemoren.

dueegg
Det første dueegget.

Det var imidlertid ingen grunn til bekymring, for noen dager senere oppdaget jeg at det nå var blitt to dueegg i reiret! Bekymringen nå dreide seg om at sommerferien stod for døren, og hvordan skulle jeg få se hva som skjer videre nå? Heldigvis har jeg gode kolleger på Universitetet i Oslo som forstår at dette er spennende å følge med på. Vi jobber jo tross alt på Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet, og dette er jo naturfag i praksis! 

Første observasjon av egg nummer en var 25. juni. Noen dager senere ble det alstå observert et nytt egg. I de første dagene av ferien har jeg lest meg litt opp på duer generelt og på duenes livssyklus spesielt. Duene er monogame og etter åtte til 12 dager etter paringen legger hunnen ett eller to egg. Så, etter ca 18 dager klekkes eggene.

For duefamilien utenfor mitt kontorvindu på Blindern vil det altså da skje at eggene klekkes sånn rundt 12. juli. Jeg får sende beskjed inn til mine gode kolleger som fremdeles jobber midt i juli, om de kan stikke innom å sjekke, for dette blir det spennende å følge med på! 

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)