Artikkel

Nils Chr. Stenseth med nye oppgaver for UiO

Deltakere på CEES-konferansen i 2017
CEES med Nils Chr. Stenseth litt til venstre for midten av bildet fra CEES-konferansen i 2017. Ni Bruk bildet.

Nils Chr. Stenseth med nye oppgaver for UiO

Nils Chr. Stenseth blir strategisk rådgiver ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultetet når han om kort tid gå av som leder for Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES) ved Institutt for biovitenskap.

CEES og ny ledelse

Nils Chr. Stenseth har gjennom mange år vært en ledende forsker og drivkraft i utviklingen av forskningen på fakultetet og særlig ved Institutt for biovitenskap. Fra 2007 og frem til i dag har han vært leder for CEES som hadde status og finansiering som SFF i perioden 2007-2017. CEES fortsetter som senter og en seksjon ved Institutt for biovitenskap også etter at SFF-perioden er over. Institutt for biovitenskap har startet arbeidet med å finne en ny leder for CEES. I første omgang vil det ble en interimleder for CEES, og så fort denne lederen er på plass vil Stenseth tiltre i sin nye stilling på fakultetet.

Nils Chr. Stenseth
Nils Chr. Stenseth. Foto: Eva Simensen

Takk for innsatsen, så langt!

Før jeg går videre inn på hva Stenseth skal arbeid med vil jeg benytte anledningen til å takke Nils Chr. Stenseth for innsatsen som forsker, forskningsleder, forskningspolitisk drivkraft og ikke minst SFF-leder gjennom mer enn 10 år. Denne innsatsen har gitt store resultater, noe dere bl.a. kan lese mer om i denne artikkelen på Titan der rektor Svein Stølen og adm. direktør i Norges forskningsråd John Arne Røttingen hyller CEES og Stenseth for de resultatene som er oppnådd.  Fra den samme artikkelen vil jeg sitere meg selv: ”Vi er et sterkt forskningsfakultet der CEES, med sin omfattende forskningsproduksjon og synlighet både nasjonalt og internasjonalt, har vært og er en av spydspissene. Jeg er veldig glad for at vi nå skal videreføre CEES som senter, og jeg ser med optimisme frem mot nye vitenskapelige oppdagelser fra dette sterke miljøet”

Rådgiver i strategiske spørsmål

Det er viktig å understreke at Stenseth i sin nye rolle som rådgiver på fakultetet skal fortsette som professor og forsker. Forskningsaktiviteten til Stenseth vil fortsatt være ved Institutt for biovitenskap og CEES. Stenseth skal imidlertid bruk en signifikant andel av sin tid på strategiske oppgaver for fakultetet.  Her vil Stenseths erfaring, bl.a. med European Research Council (ERC), komme til nytte. 

Stenseths arbeidsoppgaver på fakultetet vil være knyttet til etablering og utvikling av strategiske satsinger, herunder delta, på vegne av fakultetet, i nasjonale og internasjonale sammenhenger der fakultetet har viktige interesser.  Oppgavene vil  særlig være innrettet mot utvikling av grunnleggende langsiktig forskning som etablering av nye fremragende forskningsmiljøer og utvikling av fakultetet som et internasjonalt orientert forskningsfakultetet på høyt internasjonalt nivå.  I dette bildet er fakultetets satsing på yngre forskere viktig og vi ser frem til Stenseths bidrag  som mentor og rådgiver inn i deres karriereutvikling.

Det har alltid vært en stor glede for meg å ha Nils Chr. Stenseth på laget, og jeg gleder meg til fortsatt samarbeid med Stenseth i en ny posisjon.

Les mer om Nils Chr. Stenseth på Titan.uio.no:

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)