Artikkel

Gratulerer, nybakte farmasøyter!

Farmasistudenter 2018
Nybakte og feststemte farmasøytiske kandidater fra UiO (Foto: Adam Babinski)

Gratulerer, nybakte farmasøyter!

Med 70 nye uteksaminerte Mastere i farmasi fyller vi et svært viktig samfunnsoppdrag på vegne av UiO. Jeg hadde gleden av å delta på årets avslutningsseremoni for de nybakte kandidatene, som stilte festkledde sammen med familie og veiledere. I min tale til kandidatene oppfordret jeg dem til å være talspersoner for forskningsbasert kunnskap som grunnlag for faglige og politiske beslutninger, i en tid hvor kunnskapsdannelsen står under press.

Farmasøytiske kandidater er samfunnets legemiddeleksperter – som er svært etterspurte, innen apotek, sykehus og kommunalhelsetjeneste, forvaltning, industri og forskning og utdanning. Farmasøytisk kompetanse er sentral i utvikling av nye legemidler og for å løse legemiddelrelaterte utfordringer hos den enkelte pasient og i samfunnet som helhet.

Farmasi er en stolt og gammel profesjon med røtter i laugsvesenet helt tilbake til 1600-tallet. Master i farmasi er fakultetets eneste helseprofesjonsutdanning. Studieprogrammet gir studentene en bred naturvitenskapelig og helsefaglig kompetanse basert på kjemiske, biologiske og medisinske fag, legemiddelteknologi og samfunnsfarmasi. Autorisasjon som provisorfarmasøyt gir våre kandidater særrettigheter til yrkesutøvelse, inkludert legemiddelekspedisjon og produksjonsansvar.

Jeg gratulerer de nybakte kandidatene og Farmasøytisk institutt!

Flere saker om farmasi:

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)