Artikkel

Tiltak for å redusere frafall i realfag og teknologi ved UiO

Tiltak for å redusere frafall i realfag og teknologi ved UiO

Lektorstudenter i realfag på programseminar

Frafall av studenter fra studieprogrammene er et komplekst område som hele UH-sektoren sliter med. Vi har satt inn en rekke tiltak som har effekt, men erkjenner samtidig at det ved et forskningstungt breddeuniversitet som UiO alltid vil være noe frafall som vi må akseptere. Vi har valgt å fokusere på å forhindre det uønskede frafallet som skyldes ensomhet, usikkerhet, mistilpasning og mistrivsel. Det har vi gjort ved å satse på studentmottak, læringsmiljø og oppfølgende veiledning av studentene. Les mer om dette her.

Kategori: 

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)