Artikkel

Toppmøte i helsedata: Statsråd, investorer og eksperter

Toppmøte i helsedata: Statsråd, investorer og eksperter

HISP, DHIS2, Astrup
Utviklingsminister Nikolai Astrup (i midten sammen med professor og prosjektleder Kristin Braa) møtte helsedatainvestorer og UiO-topper.  Foto:  Gunhild M. Haugnes/UiO Bruk bildet.

– Dette har vært veldig inspirerende, sa utviklingsminister Nikolai Astrup da han tirsdag deltok på et internasjonalt toppmøte om det UiO-utviklede helsedata-systemet DHIS2.

Statsråden fikk en innføring i det som er verdens største e-helsesystem, hvordan det er finansiert og hvordan det utvikler seg.

DHIS2 brukes i dag av i alt 67 utviklingsland – et antall som fortsatt øker. Systemet, som er basert på åpent kildekode, har revolusjonert innsamlig og bruk av helsedata i disse landene. Man trenger ikke dyrt utstyr og dyre lisenser for å bruke systemet. Det holder med mobiltelefoner og enkle PCer. Ofte rapporteres helsedata inn med SMS.

Denne uken møtes i alt rundt 200 eksperter fra hele verden for å diskutere videreutvikling av systemet og videre investeringer. Den årlige eksterne investeringene av prosjektet er på over 80 millioner.

Også de fleste av de store investorene er til stede på DHIS2-samlingen denne uka:

Gates Foundation, Pepfar, The Global Fund, Gavi, WHO, Unicef, CDC og Norad.

Representantene for disse investorene ga uttrykk for at de er svært fornøyd med utviklingen av DHIS2 og det overordnede HISP-prosjektet.

– En av grunnene til at det er så vellykket er at landene har kontroll på systemet selv. De trenger ikke hjelp utenfra. Det skapes mye innovasjon lokalt, sa representanten fra Global Fund.

En annen suksessfaktor som ble trukket fram er at systemet også i stadig større grad utvikles slik at det tas i bruk innenfor en rekke andre felt; som for eksempel håndtering av trafikk, vanntilførsel, utdanning og landbruk.

Mer om DHIS2 på Titan.uio.no: