Artikkel

Lærere programmerer for realfagenes skyld

Lærere programmerer for realfagenes skyld

Lærere på kurs
Lærere på kurs, av Hilde Lynnebakken /UiO

Flere enn 40 lærere fra 25 skoler i hele landet har satt seg på skolebenken for å lære seg å programmere, men ikke minst for å lære hvordan de kan hjelpe elevene å lære og hvordan programmering kan integreres i andre skolefag.

Etterutdanningskurset ProFag, realfaglig programmering for lærere, er utviklet av Kompetansesenter for utdanning i realfag og teknologi ved UiO. 

Kurset er spesielt laget for lærere som skal undervise i programfaget Programmering og modellering X, som innføres som forsøksfag i norsk skole fra høsten 2018. 

Over halvparten av kursdeltakerne skal imidlertid ikke undervise i programmeringsfag, men er motivert av at programmering blir en integrert del av realfagene i de nye læreplanene som kommer høsten 2020.

ProFag består av to kursdager, en i juni og en i september, og en rekke hjemmeoppgaver som skal løses i mellomtiden.

Alt kursmateriell legges åpent ut på ProFags nettside.

 

Mer på Titan.uio.no:

Kategori (smånytt):