Artikkel

15 millioner til teknologi og skaperkultur for skoleelever

15 millioner til teknologi og skaperkultur for skoleelever

Eva Grothe (Sparebankstiftelsen DNB), Merethe Frøyland, Liv Oddrun Voll (begge fra Naturfagsenteret)
Eva Grothe (t.v.) fra Sparebankstiftelsen DNB overrakte pengene til Merethe Frøyland og Liv Oddrun Voll fra Naturfagsenteret. Foto: UiO

Naturfagsenteret og vitensentrene har fått 15 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til å etablere et nettsted med skapende og utforskende aktiviteter.

Med prosjektet skal Naturfagsenteret og vitensentrene ta skaperkulturen ut i skolen. Målet med prosjektet er å inspirere barn og unge til skapende og utforskende aktiviteter med teknologi og gi støtte til veiledere som kan legge til rette for dette.

Planen er i første omgang å videreutvikle etablerte aktiviteter, utvikle nye og gjøre dem tilgjengelige for barn og unge på nett. Sammen vil Naturfagsenteret og vitensentrene videreutvikle aktivitetene i skaperverkstedene og etablere en landsdekkende skaperkultur som bidrar til en mer praktisk tilnærming til teori, helhetlig læring og utvikling av teknologisk allmenndannelse, skriver de i en pressemelding.

Samarbeid mellom vitensentrene og skoler i lokalmiljøene er en vesentlig del av prosjektet.

Et viktig suksesskriterium er at alle aktører bygger en felles forståelse for hva teknologi er, hvorfor det skal være en del av skolen og hvordan man skal arbeide med teknologi. Naturfagsenteret, vitensentrene og lærere vil i samarbeid etablere en felles faglig plattform som en forutsetning for et vellykket møte mellom skaperkultur og skolekultur. Prosjektet er treårig, og målgruppen er barn og unge i aldersgruppen 7-18 år.

Er du interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi? Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt

Kategori (smånytt):