Artikkel

Kan fysikere redde liv?

Realfagstudenter

Kan fysikere redde liv?

Hvordan informere, engasjere og motivere norske skoleelever til en utdanning innen teknologi og realfag? Vi tror på det personlige møtet!

Hvert år besøker vi tusenvis av skoleungdom i videregående og ungdomsskoler. Bare nå i vår har ni studenter fra våre utdanninger besøkt over 2300 elever for å fortelle om kunnskapen og hverdagen som student ved Norges største tilbyder av teknologi- og realfagsutdanning, UiO.

Noe av tanken bak å prioritere skolebesøk er å utvide horisonten og forståelsen for hva realfag kan brukes til. Vi vet at samfunnet trenger dyktige kandidater til mange arbeidsoppgaver i fremtiden innen naturvitenskap, matematikk og teknologi. Og det er ingen som er bedre til å formidle dette enn de som selv studerer realfag.

Martine er 23 år gammel og begynte som så mange andre jenter på medisinstudiet fordi hun ønsket å hjelpe andre mennesker. Etter hvert innså hun at hun dette ikke var et riktig valg for henne, og gikk over til fysikkstudier ved Universitetet i Oslo. Når hun nå besøker fremtidige studenter kan hun fortelle om sykehus som er fylt med fysikere. Ved metoder som protonterapi tilpasser fysikere strålebehandling mot kreftvevet på en mer treffsikker og skånsom måte. Hun skal likevel redde liv!

Ved fakultetet startet vi med skolebesøk for over ti år siden. De siste årene har vi opplevd en solid vekst i antall skolebesøk, til tross for en presset og travel skolehverdag for lærere og elever. Vi tror dette er vinn-vinn for oss og skolene. Ved å tilpasse innholdet til skolenes læreplanmål og nivå utfyller vi dagens undervisning, samtidig som vi får gitt informasjon om viktige utdanningsvalg.

En av våre skolebesøkere, Helene, beskriver opplevelsene i klasserommet som en oppvåkning for mange av elevene.

– Elevene blir mye mer engasjerte når de forstår at det de lærer om i fagene på videregående faktisk er nyttig og kan settes i et større perspektiv!

Behovet for å informere om utdanningsvalg tidlig har i år økt. Fra og med høsten 2018 innføres krav om R2-matematikk til flere av våre studieprogrammer. Ved at man ikke tidlig er bevisst hvilke fagkrav som kreves kan mange elever miste muligheten til å velge den utdanningen de senere ønsker å ta. Vi tror at nye studenter vil ha stort utbytte av å ha valgt R2 på videregående og på denne måten være bedre rustet når man begynner på utdanninger som krever god matematikkforståelse.

Mange skoler benytter også muligheten til å komme på besøk til campus og se nærmere på hva vi har å tilby her. Cirka 4000 elever får årlig muligheten til å delta på våre skolelab’er innen fysikk, kjemi, biovitenskap, matematikk og informatikk.

I perioden 2012 til 2017 hadde vi en økning på nærmere 80 % i antall førstevalgssøkere til våre bachelorprogrammer i realfag og teknologi ved UiO. Det gleder meg fordi jeg vet at vi i fremtiden trenger flere realister. Det er faktisk slik at vi i Norge skiller oss ut ved at vi har færre kandidater med realfagskompetanse enn i andre land det er naturlig å sammenligne seg med. Vi trenger flere folk med kompetanse innen realfag og teknologi. Det trenger vi for å utvikle nye medisiner, for å finne nye energiløsninger, for å utvikle smarte transportsystemer og gode bomiljøer. I det hele tatt; din kompetanse innen realfag og teknologi griper inn i det meste enten det handler om å redde liv eller forstå kompliserte klimamodeller. Det å studere realfag og teknologi er smart, det gir rom for stor kreativitet, og sist – men ikke minst; det er gode jobbmuligheter!
 

 

 


 

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)