Artikkel

UiO-forsker blir datasjef for Atlas-eksperimentet på CERN

UiO-forsker blir datasjef for Atlas-eksperimentet på CERN

James Catmore
James Catmore, av Hilde Lynnebakken /UiO

Forsker James Catmore ved UiO får ansvar for beregninger og software i et eksperiment som lager og analyserer enorme mengder data.

Catmore er valgt til «computing coordinator» for Atlas-eksperimentet på CERN, det vil si at han blir ansvarlig for programvare og databeregningsressurser for medlemmene av Atlas.

Særlig får han ansvar for å sikre at det er tilstrekkelig kapasitet og nok folk både til daglig drift og fremtidig utvikling, og for en langsiktig plan for hvordan Atlas skal sørge for best mulig ytelse fra databehandlingsressurser i de neste årene med datafangst.

— Koden vi skal bruke om 10-15 år må vi begynne å skrive nå. Vi bruker mer og mer «eksotisk» databeregning, og maskinlæring og kunstig intelligens blir stadig viktigere, forteller han.

Atlas er en av fire detektorer langs LHC-akseleratoren på CERN. Det var her Higgspartikkelen ble oppdaget i 2012.

Eksperimentet genererer nærmere 1 GB data fra partikkelkollisjoner per sekund og har 130 datasentre over hele verden for å lagre og analysere dataene. Fra 2025 skal datamengden øke betydelig.

Atlas-eksperimentet har 3000 deltakere fra over 180 institusjoner i 38 land. UiO og UiB er norske deltakere i Atlas.

Kategori (smånytt):