Artikkel

Ja til eggdonasjon

Faksimile fra VG
Faksimile fra VG i 2013 da Oslo Høyre sa et klart ja til eggdonasjon

Ja til eggdonasjon

For ganske nøyaktig ett år siden var jeg klar til å kjempe for å tillate eggdonasjon på Høyres landsmøte. Debatten ble imidlertid utsatt av partiledelsen, men på Høyres landsmøte  nå til helgen kommer debatten om eggdonasjon opp for alvor. Det er veldig bra, og jeg håper at Høyre nå kan gå inn for å tillate eggdonasjon, slik at vi ikke lenger skal forby kvinner i Norge å donere egg i den hensikt å hjelpe ufrivillig barnløse i å kunne få oppleve gleden av å bære frem et etterlengtet barn. 

Norge i en særstilling

Ved å tillate donering av egg, sidestilles kvinnelig og mannlig infertilitet. I dag er det lov å donere sæd, mens eggdonasjon er forbudt. Norge er ett av fire europeiske land der behandlingen er forbudt. Omtrent 200 nordmenn reiser hvert år til naboland for å få satt inn donoregg. Det i seg selv er ikke et eget argument for å oppheve forbudet, men det betyr at eggdonasjon er blitt en praktisk realitet for dem det er aktuelt for. Det styrker argumentet for at regelverket bør diskuteres.

Et argument mot eggdonasjon er at det er mer medisinsk krevende å hente ut egg enn sæd. Slik er det fremdeles, men teknologiske fremskritt gjør at den forskjellen blir stadig mindre. Det bør dessuten være opp til hver enkelt kvinne om hun ønsker å gjøre dette, staten bør ikke forby henne det. Helsedirektoratet argumenterer med at det ikke finnes medisinske grunner for dagens skille mellom de to behandlingene. Det samme gjør fagfolk som Bioteknologirådet bruker.

Et annet argument mot eggdonasjon jeg stadig hører er at genetisk mor og biologisk mor må være det samme. Jeg forstår godt forskjellen på sæddonasjon og eggdonasjon i den forstand at et donert egg gir opphav til to ulike morsroller, en genetisk og en biologisk. Men jeg forstår ikke at det skal være et selvstendig argument for å forby eggdonasjon ved lov. Jeg mener det er å underminere alle de ulike familiekonstellasjonene vi tross alt har i dag. Sæddonasjon har vært tillatt siden 1930-tallet, og at det skal være så stor prinsippiell forskjell på eggdonasjon og sæddonasjon mener jeg er en underminering av farsrollen. 

Barnets beste?

Jeg hører også at motstanderne av eggdonasjon trekker frem at det er til barnets beste. De mener det blir problematisk for et barn å ha en genetisk og en biologisk mor. Jeg kan faktisk ikke helt se problemet. Medisinsk teknologi har gjort det mulig for ufrivillig barnløse å sette barn til verden på andre måter enn den tradisjonelle. Det er et fremskritt. Innvendingene skal frem, men konklusjonen i spørsmålet om eggdonasjon er at de ikke veier tyngre enn det viktigste argumentet for å oppheve forbudet: Dette er sterkt ønskede barn.

Allereder i 2013 sa Oslo Høyre et klart JA til eggdonasjon, og jeg synes argumentene siden den gangen bare har blitt bedre. Det er mye som tyder på at Høyre kan gå med på ja til eggdonasjon på landsmøtet 6.-8.-april. En rundspørring til partiets fylkeslag, viser at hele 11 av 15 fylkeslag mener de har flertall for eggdonasjon fra sine fylkesårsmøter, enten fra i år eller tidligere. Det viser seg også at det er et solid flertall i befolkningen, og et flertall blant partiene på Stortinget sier JA. 

Kjernen i foreldreskapet er den uforbeholdne kjærlighet, omsorg og oppfølging man yter, ikke nødvendigvis genetikk. Derfor synes jeg det er på tide at Høyre nå går inn for å oppheve forbudet mot eggdonasjon.

 

PS: Dette er min mening om et vanskelig tema og ikke et synspunkt fra Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. Selv om både Helsedirektoratet og Bioteknoilogirådet mener at det på et faglig grunnlag ikke finnes medisinske grunner for dagens skille mellom de to behandlingene, vil det fremdeles være mange andre aspekter å vurdere - som også debatten bærer preg av. DS.

 

 

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)