Artikkel

Masterprogrammet ved Kjemisk institutt fikk toppkarakterer av studentene

Masterprogrammet ved Kjemisk institutt fikk toppkarakterer av studentene

Resultatene fra årets Studiebarometer var hyggelige nyheter for Kjemisk institutt. Undersøkelsen, som gjennomføres av NOKUT blant landets studenter, viser at masterprogrammet i kjemi ligger godt over gjennomstnittet. 

Tekna Magasinet skriver at masterprogrammet i kjemi er årets vinner i kategorien "fysiske og kjemiske fag".

Tallene som blant annet trekker opp, er score for undervisning, vurdering og relevans. Der har studentene svart 4,8 av 5.

– Vi er veldig fornøyd med at våre studenter rangerte undervisningen og vurderingsformene, det vil si alt fra forelesninger til eksamener og innleveringer, så høyt som de gjorde. Det betyr mye for oss at vi leverer gode resultater på dette punktet. Alle våre studieprogrammer er inne i en positiv utvikling. Vi er spesielt glade over å se studentenes svært gode respons på studiemiljøet, kjemifagets evne til å inspirere og relevansen for arbeidslivet. Ved Kjemisk institutt legger vi stor vekt på kjemiens rolle i samfunnet og løsningen av våre globale utfordringer. Dette vet vi at våre studenter også er opptatt av, sier instituttleder Jo Døhl. 

Kategori (smånytt):