Artikkel

– Likegyldighet om universitetene er det verste vi kan ha

– Likegyldighet om universitetene er det verste vi kan ha

Fra venstre: Dag O. Hessen, Iselin Nybø og Svein Stølen
Paneldebatten 28. februar avslørte at professor Dag O. Hessen, statsråd Iselin Nybø og UiO-rektor Svein Stølen er enige om ganske mye når det gjelder universitetenes rolle i samfunnet. Foto: Bjarne Røsjø, UiO.  Bruk bildet.

– Likegyldighet er det verste vi kan ha. Derfor er det veldig flott at Dag O. Hessen har tatt initiativet til en viktig debatt om hva universitetene skal være, sa UiOs rektor Svein Stølen under lanseringen av Hessens debattbok «Sannhet til salgs».

Professor Dag O. Hessens nye bok med advarsler mot å gjøre universitetene til «pølsefabrikker» har vakt stor interesse – så stor at møterommet Målstova i Nasjonalbiblioteket var fullt av tilhørere da boklanseringen startet kl. 08 om morgenen på en bitende kald februarmorgen.

Dag O. Hessen startet panelsamtalen med å understreke at boka hans ikke er en elendighetsbeskrivelse, for det er mye som er bra ved norske universiteter og i norsk forskning generelt. Den påfølgende paneldebatten artet seg nesten som en medarbeidersamtale, hvor Hessens aller øverste sjef – forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) – og hans nest øverste sjef, UiO-rektor Svein Stølen, var enige med Hessen om ganske mye.

– Jeg er ikke en museumsvokter, men jeg ser likevel noen gamle verdier det er viktig å stå opp for, sa Hessen. Han trakk blant annet fram de viktige dannelsesidealene og sannhetssøkingen som er beskrevet i det humboldtske idealbildet av et universitet.

En konstruktiv debatt

Statsråd Iselin Nybø sa blant annet at professor Hessen har skrevet en spennende bok.

– Det er veldig bra at Hessen ikke skyter på noen spesielle syndebukker eller har tatt en posisjon langt nede i en skyttergrav. Da kan vi få en konstruktiv debatt, og den debatten ser jeg fram til, sa Nybø.

Statsråden la til at regjeringen nå jobber med en revidering av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

– Planen er ikke lagt fram ennå, og vi har ikke konkludert på alle punkter. Men jeg kan allerede nå si at det ikke kommer til å bli staket ut en helt ny kurs for universitetene og forskningen. Dere vil kjenne igjen ganske mye, sa Nybø.

Utviklingen går i feil retning

UiO-rektor Svein Stølen påpekte at Hessen reiser en viktig debatt – men ikke en ny debatt.

– Det verste vi kan ha, er at samfunnet og politikerne er likegyldige til universitetene! Derfor er det flott at vi får en slik bok, og vi trenger en debatt om hva universitetene skal være, sa Stølen.

Svein Stølen hadde benyttet anledningen til å regne på hvor stor andel av bevilgningene fra Norges forskningsråd som går til den frieste forskningen. Den andelen ligger i dag på 15 prosent, mens den tilsvarende andelen fra EUs finansiering er ca. 17 prosent.

– Og utviklingen går i feil retning! I perioden fra 2012 til 2016 økte de totale bevilgningene med 40 prosent, men innen dette feltet var økningen bare 20 prosent. Og det som øker mest, er store programmer og brukerstyrte innovasjonsprogrammer. Dette er en utvikling vi må passe på, og vi må hele tiden minne om den grunnleggende forskningens betydning, sa Stølen.

Vi må fortelle om de lange linjene

Svein Stølens oppsummering mot slutten av debatten gikk ut på at universitetene må bli flinkere til å fortelle om seg selv og sin samfunnsmessige betydning.

– Vi må fortelle om de lange linjene, og vi må nekte for at dette handler om korte tidsperioder hvor vi hele tiden skal starte med et eller annet som gir en økonomisk gevinst i løpet av tre år.  Sånn er det ikke! sa Stølen.

Iselin Nybø la i sin oppsummering vekt på at regjeringen også skal utarbeide en stortingsmelding om internasjonalisering.

– Det er nemlig mye som blir bedre når vi har et internasjonalt perspektiv. Studentene som reiser ut blir bedre, men institusjonene våre blir også bedre av å få internasjonale studenter og forskere, mente Nybø.

Det siste ordet gikk til Dag O. Hessen, som var glad for både statsrådens og rektorens interesse for boka hans.

– Jeg vil gjerne henge meg på det Svein sa, om at vi må bli flinkere til å fortelle om universitetenes betydning. Det er som sagt mye som er bra med tingenes tilstand, men det er også nødvendig å stå opp for de verdiene som universitetene og den frie kunnskapssøkingen representerer, mente Hessen.

Vil du ha flere forskningsnyheter om realfag og teknologi? Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt.

Mer informasjon:

Nasjonalbibliotekets opptak fra boklanseringen og paneldebatten

Les mer på Titan:

Advarer mot å gjøre universitetene til «pølsefabrikker»

Kategori (smånytt):