Artikkel

En uke med livsvitenskap

livsvitenskapsbygget
Vi satser på livsvitenskap mens vi venter på det nye bygget, som eter planen skal stå ferdig i 2024.

En uke med livsvitenskap

Universitetet i Oslo (UiO) har tre store satsinger på tvers av fakulteter og museer. UiO:Livsvitenskap er den største av disse og 12-15. februar står livsvitenskap i agendaen i fire dager.

Uka starter med Darwin Day på Blindern mandag 12. februar og fortsetter  med en serie arrangementer frem  til torsdag 15. februar. Hovedarrangementet under Oslo Life Science-konferansen 2018 foregår i Universitetets aula tirsdag 13. februar.  

Samarbeidspartnere

Universitetet i Oslo arrangere denne konferansen sammen med NMBU, Oslo universitetssykehus, Legemiddelindustrien(LMI), Bioteknologirådet og Oslo kommune. Det er CEES ved Institutt for biovitenskap som står for Darwin Day. Jeg oppfordrer flest mulige til å ta en titt på programmet og melde seg på ett eller flere av de ulike arrangementene under Oslo Life Science-konferansen. Program og påmelding finner du her Du kan også les mer om konferansen i dette innlegget av forskningsdekan Finn-Eirik Johansen på Titan.

Stort for oss

UiOs satsing på livsvitenskap er viktig for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Vi har institutter som i sin helhet arbeider innenfor livsvitenskap, institutter som har store aktiviteter innenfor livsvitenskap og institutter som gjennom utvikling av generiske teorier, metoder og verktøy er viktige bidragsytere i forskning som gir ny erkjennelse innen livsvitenskap. Våre to store partnere innen livsvitenskap er Oslo universitetssykehus og Det medisinske fakultet og dette samarbeidet har vokst seg stort over de siste årene. Flere av foredragsholderne under Oslo Life Science-konferansen vil snakke med utgangspunkt i samarbeid på tvers av institusjoner og fakultetsgrenser. Livsvitenskap er selvfølgelig mer enn medisin og helse, og det er derfor hyggelig at Darwin Day nå er en del av konferansen og at NMBU er med som en aktiv bidragsyter i utviklingen av denne konferansen.

Sommerprosjekter for studenter

UiO:livsvitenskap har lyst ut sommerprosjekter til studenter . Mange studenter har søkt og fristen for forskere å sende inn prosjektforslag til UiO:livsvitenskap er også i februar, nærmere bestemt 15. februar – siste dag av Oslo Life Science-konferansen. Mer om dette opplegget med sommerprosjekter for studenter kan du lese om her.

De andre tverrfakultære satsingene ved UiO

De to andre store satsingene på tvers av fakulteter og museer er UiO:Energi  og UiO:Norden. Vårt fakultet er naturligvis store innen UiO:Energi. Vi deltar også i UiO:Norden, selv om vi her er en liten deltager.

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)