Artikkel

Seks team klare for SPARK Norway

Seks team klare for SPARK Norway

Seks nye team tas opp i UiOs innovasjonsprogram SPARK Norway. De skal videreutvikle egne ideer innen helserelatert livsvitenskap slik at de kommer pasienter og samfunn til gode.

De seks nye SPARK Norway-teamene, såkalte SPARKees, ble valgt ut etter den første åpne utlysningen for innovasjonsprogrammet. Det var svært hard konkurranse om å komme med. Ett av prosjektene hører til på MN-fakultetet.

SPARK Norway-teamene:

Spark Norway
Prosjektlederne for de nye SPARK Norway-teamene: Simone Mester, Jo Waaler, Henriette Andresen, Jean-Luc Boulland, Ana Isabel Costa Calejo og Ana Lobato-Pascual.

 

A novel strategy to tailor the pharmacokinetics of IgA antibodies          

 • Prosjektleder: Simone Mester, Institutt for biovitenskap ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO
 • Team-medlemmer: Inger Sandlie (UiO) og Jan Terje Andersen (OUS)

Tankyrase inhibition in cancer immune therapy                                     

 • Prosjektleder: Jo Waaler, Oslo universitetssykehus (OUS)
 • Team-medlem:  Stefan Krauss (UiO og OUS)

Novel therapy for currently untreatable hypertension

 • Prosjektleder: Henriette Andresen, Det medisinske fakultet, UiO
 • Team-medlemmer: Lise Román Moltzau (UiO) Finn Olav Levy (UiO) og Alessandro Cataliotti (UiO)

Restoration of a functional urinary bladder using cutting-edge technology

 • Prosjektleder: Jean-Luc Boulland, Nasjonalt senter for stamcelleforskning, UiO/OUS
 • Team-medlemmer:  Mark Züchner (OUS), Henning Andreas Haga (NMBU), Andreas Lervik (NMBU), Vanessa Bettembourg (NMBU), Joel Glover (UiO) og Ole-Jakob Nilsen (OUS)

Novel therapy for ischemic reperfusion injury                                        

 • Prosjektleder: Ana Isabel Costa Calejo, Det medisinske fakultet, UiO
 • Team-medlemmer: Forskningsgruppen MORPHOPLEX

IVF Fit©: Optimising in vitro fertilisation hormone dosage

 • Prosjektleder: Ana Lobato-Pascual, OUS       
 • Team-medlemmer: Péter Fedorcsák (OUS og UiO), Mei Ling Lim (Karolinska Institutet), Vidar Ulset (startupentreprenør) og Krister Andersson (UiO)

Les også om de fem første SPARK-temaene som ble tatt opp i pilotfasen høsten 2017.

Høy kvalitet på prosjektene

UiO:Livsvitenskap mottok 40 søknader til den første åpne utlysningen. 11 av disse ble valgt ut av SPARK management-teamet til å pitche prosjektene sine for en bedømmelseskomité sammensatt av erfarne eksperter fra akademia, sykehus, industri og ventureselskaper.

Morten Egeberg
Morten Egeberg. Foto: UiO

– Ut fra tilbakemeldingen fra komiteen, hadde alle 11 prosjektene høy nok kvalitet til å tas opp i SPARK Norway. Vi skulle gjerne tatt opp alle, men vi bygger opp SPARK Norway steg for steg og har begrenset kapasitet, så på nåværende tidspunkt kan vi ikke håndtere flere enn seks nye prosjekter, sier SPARK Norways leder Morten Egeberg, som er administrativ leder i UiO:Livsvitenskap.

Han legger til at avgjørelsen av godkjent av styret for UiO:Livsvitenskap. Planen er å vokse for å kunne ta inn flere prosjekter fra 2019.

Les mer om avspark og samarbeidspartnere på UiO: Livsvitenskap

Mer på Titan.uio.no:

Vil du ha flere forskningsnyheter om livsvitenskap, realfag og teknologi: Følg oss på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt

Kategori (smånytt):