Artikkel

3D-brikker kan bli framtidens elektronikk

Philipp Häfliger
Philipp Häfliger designer framtidens elektronikk på labben ved Institutt for informatikk. Foto: Gunhild M. Haugnes/UiO Bruk bildet.

3D-brikker kan bli framtidens elektronikk

Silisium er i ferd med å utspille sin rolle som det sentrale grunnstoffet innen IT. Nå undersøkes det om ultratette 3D-brikker kan forlenge levetiden.

Silisium-brikker har vært alfa og omega i transistorer og dermed i elektronikk i snart en mannsalder.

Grunnstoffet har også gitt navnet til Silicon Valley – det innovative området i California som i praksis la grunnlaget for vår moderne IT-hverdag anført av Hewlett-Packard, Xerox PARC og Apple.

Svært mange av verdens suksessrike IT-selskaper har også i dag sitt hovedkontor nettopp i denne «silisium-dalen».

Men materialet er i ferd med møte sin begrensning, det er snart ikke mulig å gjøre elektronikken så liten, lett, energibesparende og effektiv som framtidens bruksområder krever.

– Vi begynner å nå en grense med silisium-transistorene, sier Philipp Häfliger ved Institutt for informatikk på UiO.

Atomer og molekyler

UiO-professoren påpeker at fysiske utfordringer har meldt seg - ved at det blir så smått at man snakker om atom- og molekylnivå.

Elektronikk

Smått er godt når elektronikk-brikker designes på laboratoriet. Foto: Gunhild M . Haugnes/UiO Bruk bildet.

– Vi er i ferd med å få kvanteeffekter. Det betyr at vi må tenke nytt, sier han.

Med sterke teknologiske trender – som implantater i kroppen som trådløst overfører helsedata, samt tingenes internett – kreves brikkestørrelser ned på nanometernivå. Dette handler om ørsmå saker. En nanometer tilsvarer en milliarddels meter.

I tillegg skal de ha langt flere funksjoner og være mer energieffektive enn dagens brikker.

Moores lov må kanskje skrotes

Gordon Moore, en av brikkeprodusenten Intels grunnleggere, framsatte i 1965 Moores lov. Den sier at antall transistorer på et areal dobles annethvert år.

– Den gjelder fortsatt. Men i og med at man nærmer seg grensen for hva dagens prosessorteknologi kan gi, så er det fare for at Moores lov må skrotes, sier Häfliger.

På 60-tallet inneholdt en typisk brikke 60 enheter. Til sammenligning kan det nevnes at Intels siste Itanium-prosessor hadde 1,7 milliarder silisium-transistorer.

Vil du ha flere forskningsnyheter om realfag og teknologi? Følg oss på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt.

3D-brikken er på gang

Forskere over hele verden undersøker nå om nye grunnstoffer og materialer kan overta for silisium, for eksempel karbonnanorør. Samtidig håper man at silisium kan henge med noen runder til.

De neste fire årene har Häfligers forskergruppe ved UiO en sentral rolle i EU-prosjektet 3D-MUSE (3D Multi-Process Sequential Integration for Smart Sensor Interfaces), som har et budsjett på 3,8 millioner euro. Her vil man se på en løsning som muligens kan forlenge livet til silisium i elektronikk.

I stedet for å satse på nye materialer, vil man i 3D-MUSE forsøke  å utvide silisium-teknologien fra å være begrenset til todimensionale (2D) skiver til tett pakkede tredimensjonale (3D) brikker.

I prosjektet vil UiO-forskerne samarbeide tett med forskere ved Leti CEA Tech i Grenoble. Utviklingen av de nye 3D-databrikkene baseres på såkalt "sekvensiell" eller "monolittisk" 3D-integrering. Dette tillater et tett nettverk av forbindelser i tre dimensjoner.

 – Svært tettpakkede vertikale forbindelser har vært en utfordring i tidligere forsøk på å utvikle 3D-­silisium-teknologier.

Fra kvadrat til kubikk

Mens en vanlig mikrobrikke i dag kan være 2-4 kvadratmillimeter flat og svært tynn, håper forskerne at resultatet av forskningsprosjektet kan bli en brikke som er 1 kubikkmillimeter.

– Vi mener vi får mer effekt hvis vi lager elektronikk lag på lag, slik at brikken blir tykkere.  Den vil ikke i første omgang bli tykk som en terning, men vi går helt klart fra 2D til 3D, sier Häfliger.

– Flere lag med transistorer gir oss nye muligheter. Blant annet gjelder det energiforbruk. Vi ser også at vi kan få inn flere funksjoner og kan utvikle mer spesialiserte brikker.

Kontakt:

Professor Philipp Häfliger ved Institutt for informatikk

Mer på Titan.uio.no:

Kategori: 

Les også

Professor Kjetill S. Jakobsen ved Institutt for biovitenskap og CEES

DNA-kartlegging: Stadig raskere, billigere og viktigere

Mer enn 10 000 mennesker og mange milliarder kroner var involvert i kartleggingen av menneskets genom, som var noenlunde ferdig i 2003. I dag har teknologien kommet så mye lenger at fire-fem forskere ved kan lage en tilsvarende "utskrift" i løpet av et par uker. Men det er fortsatt svært krevende å tolke den, forteller professor Kjetill S. Jakobsen. 

Geir Horn

Nå blir nettskyene sikrere og mer brukervennlige

Stadig mer av det vi gjør på datamaskinene våre, blir behandlet i såkalte nettskyer. EU ønsker å utbedre nettskyenes åpenbare svakheter, blant annet at fire IT-giganter har svært stor makt.

Vasileios Mavroeidis (t.v.), Kamer Vishi

De lager cyberforsvar som tar sekunder, ikke måneder

Cyberangrep med katastrofale følger kan skje i løpet av sekunder. De siste ukene er både Hydro og Visma rammet. Å stoppe slike angrep og rydde opp kan ta uker og måneder. Men nå kommer et standardisert språk som gjør det mulig å sette inn effektive mottiltak raskt.