Artikkel

Realfag og teknologi mot 2030

GodJul
Det er julestemning ved Myrasundet!

Realfag og teknologi mot 2030

Dette er først og fremst en julehilsen til medarbeidere og samarbeidspartnere på og utenfor Universitetet i Oslo, men jeg vil benytte anledningen til å se litt fremover. GOD JUL!

Kunnskap og kompetanse i realfag og teknologi er og vil være svært viktig for samfunnsutviklingen. Vi skal utarbeide en ny strategi for realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo (UiO). Hvor skal realfag og teknologi ved UiO være i 2030?

Det å finne det eksakte svaret på dette spørsmålet er selvfølgelig umulig, men i det strategiarbeidet som pågår skal vi klare å formulere noen viktige målsettinger som peker ut en ambisiøs, og fornuftig, vei mot 2030.

Endring

Det å utvikle en god strategi er krevende, men det er viktig, med jevne mellomrom, å tenke gjennom hvor vi skal! Den strategien som i dag er førende for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har vært en god strategi, men den begynner å bli litt gammel og derfor også litt rusten i kantene. Mye har skjedd de siste årene, både på og utenfor Universitetet i Oslo, og vi vet at mye kommer til skje i årene som kommer. Vi må kontinuerlig forholde oss til endringer, enten de påføres oss fra omverden eller vi skaper disse endringene selv. Begge deler er like viktig. Endring er også utvikling. For universitet handler det om å finne god balanse mellom det å være behørig konservativ og nødvendig nyskapende. Vår stolte historie er formet gjennom tiden slik at ny oppgaver kan løses!

Langsiktighet

I den forrige strategien definerte vi fem verdier. Disse var at vi skulle være kvalitetsbevisste, langsiktige, dristige, nysgjerrige og generøse. Disse har gjort oss godt og det er fullt mulig at dette er de fem ordene vi også skal bygge våre verdier og vår virksomhet rundt også i årene som kommer. Det skal vi finne ut av i løpet av de neste månedene. At vi skal være langsiktige er en av våre gjeldende verdier, og det er helt naturlig for en institusjon som har formål å skape kunnskap og kompetanse som i en eller annen form skal komme samfunnet til gode i fremtiden. Dette er også en av grunnene til at vi retter blikket mot 2030 når vi nå skal justere kursen fremover. Dette er kanskje litt langt frem, men vi må være langsiktige. Det å drive kunnskaps- og kompetanseutvikling på høyt internasjonalt nivå har alltid vært en langsiktig affære.  Det er ingen tegn i tiden som tyder på at vi skal være mindre langsiktige nå enn før, snarere tvert i mot!

Den frie uavhengige tanke

Våre lovpålagte oppgaver er forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Begrepet ”kunnskap i bruk” er et dekkende uttrykk for formidling og innovasjon som begge deler nettopp handler om å spre og utnytte kunnskap og kompetanse fra forskning og forskningsbasert utdanning. Det er imidlertid viktig at strategien utformes slik at alle tiltak som følger av strategien hegner om vår frie og uavhengige rolle som kunnskaps- og kompetanseutviklende institusjon. Grunnmuren i vår virksomhet er og skal være den frie uavhengige tanke!

Bærekraft

I strategiarbeidet skal vi diskutere mange tema. Jeg skal ikke gå inn på alle disse her, men nevne at vi har en klar og entydig plan om at de 17 globale bærekraftsmålene skal prege den endelig strategien. Dette skal ikke bare skje gjennom fine ord i et dokument, men gjennom utvikling og gjennomføring av gode tiltak bygget på solid vitenskapelig praksis. Vi har nedsatt et eget utvalg som skal forsøke å svare på spørsmålet om hva de 17 bærekraftsmålene skal bety for forskning og utdanning inne realfag og teknologi ved UiO. Jeg ser frem til hva dette utvalget kommer frem til, og ikke minst hvordan vi skal utnytte våre ressurser for å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.

GOD JUL

Vi har også satt dannelsesperspektivet i vår utdanning på dagsorden, noe jeg vil komme tilbake til på en blogg – kanskje allerede i romjulen. Og går alt etter planen vil en ny strategi for realfag og teknologi ved UiO foreligge i løpet av 2018.

Da gjenstår det å takke medarbeidere på Universitetet i Oslo og partnere i næringsliv og effentlig sektor for innsatsen og samarbeidet. Året som snart går over i historien har vært et godt år for Det matematsik-naturvitenskapelige fakultet. Nå er det jul. GOD JUL!

 

Kategori: 

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)