Artikkel

Har frisket opp Einstein for dagens skoleelever

Det sorte hullet Cygnus X-1
Det sorte hullet Cygnus X-1. Illustrasjon: NASA/CXC/M.Weiss

Har frisket opp Einstein for dagens skoleelever

UiO lanserer nytt, digitalt hjelpemiddel for å forklare elever generell relativitet.

– Både lærere og elever sliter med tematikken, forteller Magdalena Kersting, doktorgradsstudent i fysikk ved UiO. – Samtidig ser vi at moderne fysikk som kvantefysikk og generell relativitet er utrolig motiverende for elever.

Generell relativitet, GR blant venner, er avansert matematisk og ikke lett å formidle.

Magdalena Kersting med plakat om ReleKvant-prosjektet
Dette skal forklare GR bedre enn lærebøker, sier Magdalena Kersting. Foto: Hilde Lynnebakken/UiO

Stå ved et sort hull

– GR er ganske abstrakt, og vi mangler hverdagslig erfaring, forklarer Kersting. – Det er jo ingen som har opplevd generell relativitet, som å stå ved siden av et sort hull eller reise i nærmere lyshastigheten.

Dessuten finnes det lite læringsmateriell som kan hjelpe på forståelsen. Eller fantes, bør vi vel si, for nå lanseres det digitale hjelpemiddelet Generell relativitetsteori på Viten.no, et ressurssenter i regi av Naturfagsenteret ved UiO. 

– Vi har lagt vekt på å bruke videoer, simuleringer, animasjoner og interaktive oppgaver, sier Kersting.

Tilsammen forklarer og formidler dette GR bedre enn lærebøker, mener hun.

Programmet er utviklet i tett samarbeid med både elever og lærere i videregående skole og med studenter på UiO som fordyper seg i generell relativitet.

Kersting forsker på elevers forståelse av begreper som det firedimensjonale tidrommet. Hvordan bruke språk for å forklare ting som ikke er tilgjengelige for sansene våre?

Nettopp språk er sentralt i Viten-programmet om GR. Elevene skal skrive og diskutere seg fram til begrepsforståelse.

Unikt for Norge

Norge er et av få land som har generell relativitetsteori på læreplanen i videregående skole. Det fikk vi ved innføringen av Kunnskapsløftet i 2006.

Men det er stor interesse for erfaringen fra Norge, og flere land vil trolig komme etter. Forskere i prosjektet ReleKvant, som står bak den nye læringsressursen, har satt i gang et samarbeidsprosjekt med deltakere fra syv-åtte land, blant annet Australia.

Hvorfor skal skoleelever lære om generell relativitet?

– GR er viktig for verdensbildet vårt, sier Kersting. Likevel er det få som kan fortelle om hva det er.

Les mer om ReleKvantprosjektet: Digitale verktøy gjør fysikk mer levende

Smartere samfunn

Viten om relativitet

Viten.no-programmet Generell relativitetsteori er en digital læringsressurs tilpasset læreplanen for fysikk 2 i videregående skole.

Programmet er utviklet av Magdalena Kersting som del av ReleKvant-prosjektet og i samarbeid med Naturfagsenteret, lærere og elever i videregående skole og studenter ved UiO.

Programmet lanseres i norsk versjon 10. januar:  www.viten.no/relativitetsteori.

En engelsk versjon vil komme ikke veldig lenge etterpå: www.viten.no/relativity.

ReleKvant-prosjektet står også bak en læringsressurs om kvantefysikk.

GR er en del av læreplanen i fysikk 2, men det er bare litt over 4000 elever som velger faget.

– Jeg vil gjøre samfunnet smartere! Generell relativitet burde være en del av allmenndannelsen på lik linje med evolusjonsteorien, mener Kersting.

Les hennes begrunnelse for hvorfor GR bør inn i skolen.

Hun peker på at teorien også er viktig for moderne teknologi.

– GPS-systemet er et eksempel. Du kan ikke bruke mobilen din uten å bruke GR, sier hun.

Selv om GR er en 100 år gammel teori, er den stadig aktuell også i forskningsfronten:

– Gravitasjonsbølger ble oppdaget først i 2016, påpeker Kersting.

Dessuten er GR også del av populærkulturen: — Filmen Interstellar er jo full av relativitetsteori..

LES OGSÅ: Fikk Nobelprisen i fysikk for gravitasjonsbølger - men hva er det for noe?

Utdanning med GR-historisk sus

Selv har Magdalena Kersting bakgrunn som matematisk fysiker med spesialisering i generell relativitetsteori fra Göttingen. Det var ved dette universitetet Albert Einstein presenterte sine feltlikninger i 1915.

– Det var konkurranse mellom David Hilbert og Einstein om å finne de riktige likningene for å beskrive generell relativitet, og Einstein vant, forteller Kersting.

Også Emmy Noether var en periode i Göttingen, brakt dit av blant annet Hilbert. Noether la grunnlag for den moderne beskrivelsen av fysikk ved å formulere symmetrier i naturen. Hun hadde en høy stjerne hos Einstein, som holdt henne for «en av de mest kompetente matematikerne».

– Du kan nærmest føle at byen har lang tradisjon i fysikk og matematikk, forteller Kersting.

Til Oslo kom hun som Erasmus-student. At det ble Norge skylder hun delvis på Jostein Gaarder og hans bok Sofies verden, som hun leste da hun var yngre.

— Det er på grunn av interessen min for fysikk og filosofi at jeg nå bor i Norge. Det var Jostein Gaarder som brakte meg hit og ReleKvant-prosjektet som ga meg muligheten til å bli, smiler Kersting.

Er du relativt interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi? Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt.

Kontakt:

Magdalena Kersting, stipendiat ved Fysisk institutt

Mer på Titan.uio.no:

Les også

Protonbestråling av kreftceller på Oslo-syklotronen

Protoner skal gi flere pasienter nytte av immunterapi

Hører du på podkasten "Koht vil leve", vet du at Christine Koht fikk immunterapi mot kreft uten å vite om medisinen ville virke på henne. Når immunterapi ikke virker, er problemet trolig at kroppens immunforsvar ikke kjenner igjen kreftcellene som farlige. Forskere ved UiO undersøker om stråling med protoner kan "skru på" immunsystemet, slik at flere pasienter får nytte av behandlingen.

Geir Horn

Nå blir nettskyene sikrere og mer brukervennlige

Stadig mer av det vi gjør på datamaskinene våre, blir behandlet i såkalte nettskyer. EU ønsker å utbedre nettskyenes åpenbare svakheter, blant annet at fire IT-giganter har svært stor makt.