Artikkel

– Et fantastisk år for MN-fakultetet

– Et fantastisk år for MN-fakultetet

Prosjektvinnere i 2018

Feiret et fantastisk år. Foran Silvia Lizeth Tapia Tarifa og Irep Gözen. Annen rekke: Morten Dæhlen, Svein Stølen og Inger Skrede. Bakerst: Tobias Rolf, Philipp Häfliger og Hans Kristian Kamfjord Eriksen. Foto: Bjarne Røsjø, UiO. Bruk bildet.

– Det har vært et fantastisk år for fakultetet vårt! sa dekan Morten Dæhlen under feiringen av sju forskere som har fått viktige stipender eller bevilgninger i 2017.

Både UiOs rektor, tre dekaner, direktører, instituttledere og mange andre var mandag 18. desember 2017 samlet i Fysikkbygningen for å feire sju forskere som hadde fått viktige bevilgninger i løpet av 2017. Dekan Morten Dæhlen fortalte forsamlingen at det hadde vært et fantastisk år, ikke bare på grunn av de sju som skulle feires denne gangen.

Det fantastiske året begynte med at Norges forskningsråd, i midten av mars, kunngjorde at ti nye norske forskningsmiljøer skulle få status som Senter for fremragende forskning. To av disse sentrene ledes fra MN-fakultetet: Rosseland Center for Solar Physics (RoCS) ved Institutt for teoretisk astrofysikk og Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences ved Kjemisk institutt. I tillegg er fakultetet med i tre av de andre sentrene, og dermed var UiO en klar SFF-vinner.

– Den andre store begivenheten var at vi kjørte i gang 16 nye studieprogrammer på bachelornivå. Og til slutt har altså sju av våre forskere fått store stipender eller prosjektbevilgninger fra Norges forskningsråd, sa Dæhlen.

Store forventninger

Også UiOs nye rektor, professor Svein Stølen, gratulerte de sju forskerne. Stølen var professor ved Kjemisk institutt og forskningsdekan ved MN-fakultetet før han ble valgt til rektor i sommer.

– Det er innmari hyggelig å være tilbake på MN-fakultetet. Dere skal vite at vi i rektoratet har store forventninger til dere, og det er veldig fint å se at dere innfrir disse forventningene, sa Stølen.

Før Dæhlen og Stølen fikk ordet, hadde Ingse Noremsaune, sjef for MN-fakultetets forskningsseksjon,  presentert forskerne som skulle feires.

– Jeg kaller dere nye prosjektledere for vinnere! Det å lykkes med en søknad hvor innvilgelsesprosenten er lav, oppleves som litt av et sjansespill. For å lykkes skal man ha en god idé, skrive en velstrukturert og velformulert søknad, treffe med tema og timing, og mye mer. Alt skal klaffe, og i tillegg skal en også ha litt flaks! sa Noremsaune.

Er du interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi? Følg oss på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt.

Tre H2020-prosjekter

To av de sju forskerne som ble feiret, fikk sommeren 2017 innvilget nye prosjekter under pilaren «Konkurransedyktig næringsliv» i Horisont 2020, som er EUs forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på 80 milliarder euro for perioden 2014-2020. Professor Philipp Häfliger ved Institutt for informatikk fikk støtte til prosjektet 3D-MUSE i ICT-programmet, og professor Hans Kristian Kamfjord Eriksen fikk støtte til prosjektet BeyondPlanck i Space-programmet.

– Det er faktisk åtte prestasjoner vi feirer i dag, til tross for at det bare er sju forskere som feires i dag. Hans Kristian Kamfjord Eriksen har nemlig også fått et nytt H2020, prosjekt med støtte fra Det europeiske forskningsrådet (ERC). Han er dermed den første ved MN som har fått to ERC-bevilgninger, fortalte Noremsaune.

Fem forskertalenter

I begynnelsen av desember ble det også klart at fem forskere ved MN-fakultetet har fått Forskningsrådets stipend for unge forskertalenter. Denne støtten gis til forskere under 40 år som har tatt doktorgrad for mellom to og åtte år siden. Man kan bare få støtte fra denne ordningen én gang, og støttebeløpet er på mellom fire og åtte millioner kroner fordelt på inntil fire år, skriver Forskningsrådet.

De unge talentene er:

  • Tobias Rolf, CEED/Institutt for geofag. Prosjektet heter PLATONICS - Shaping PLAnetary tecTONICS by solid-state convection incorporating damage and inheritance
  • Frans-Jan Parmentier, Institutt for geofag. Prosjektet heter Winter-proofing land surface models - quantifying the critical role of cold season processes in vegetation-permafrost feedbacks.
  • Inger Skrede, Institutt for biovitenskap. Prosjekt: Genomics of speciation: dissecting mechanisms of reproductive barriers in fungi.
  • Silvia Lizeth Tapia Tarifa, SIRIUS/Institutt for informatikk. Prosjekt: Exploiting Abstract Data-Access Patterns for Better Data Locality in Parallel Processing
  • Irep Gözen, NCMM/Kjemisk institutt. Prosjekt: Nano- and Micro- Materials Interfaces for Migratory Artificial Cells

Les mer på Titan: