Artikkel

Fem bioforskere får stipend fra Forskningsrådet

Fem bioforskere får stipend fra Forskningsrådet

433 millioner kroner ble fordelt på 53 ulike forskningsprosjekter i årets FRIMEDBIO-tildeling.

FRIMEDBIO er medisn/helse/biologi-delen av FRIPRO, som er Forskningsrådets frie prosjektstipend.

Fem av prosjetkene som fikk støtte hører hjemme på Institutt for biovitenskap ved UiO:

Inger Skrede (Unge forskertalenter):
Genomics of speciation: dissecting mechanisms of reproductive barriers in fungi

Gareth Griffiths (FRIMEDBIO):
Development of nanoparticle drug carriers against tuberculosis in zebrafish via control of the vasculature 

Paul Grini (FRIMEDBIO):
The role of small RNAs in genomic imprinting and hybrid barriers

Bettina Fuglerud (FRIPRO mobilitetsstipend):
Acetylation cofactors in closed chromatin - a novel mechanism of pioneer factor action and dynamics

Michael Matschiner (FRIPRO mobilitetsstipend):
The role of hybridization in vertebrate speciation

Prosjektperioden er tre til fire år, hvert av budsjettene er på mellom tre og ti millioner kroner.

Les mer om et par av forskernes tidligere prosjekter:

Forskere fant en ny art da de skulle rydde i soppens "slektstre"

Samlet "big data" om torsk