Artikkel

Hans Kristian Eriksen til topps med søknad til ERC – for andre gang

Hans Kristian Eriksen til topps med søknad til ERC – for andre gang

– Vi skal mer eller mindre erstatte analysene til WMAP og Planck-gruppene med noe vi tror er langt bedre og mer robust, sier Eriksen og legger til: – Dette er voldsomt ambisiøst.

Hans Kristian Eriksen
– Dette er voldsomt ambisiøst, sier Hans Kristian Eriksen. Foto: Ingunn Wehus

Hans Kristian Eriksen ved Institutt for teoretisk astrofysikk gikk helt til topps i søknadsprosessen hos det europeiske forskningsrådet (ERC) – for andre gang. Denne gangen vil han måle gravitasjonsbølger fra universets aller tidligste tider.

WMAP og Planck er satelitter med instrumenter som har målt den kosmiske bakgrunnsstrålingen i universet svært nøyaktig. Den kosmiske bakgrunnsstrålingen er den eldste strålingen det er mulig å observere i hele universet. Denne strålingen ble sendt ut da universet bare var en liten brøkdel av dens nåværende 14 milliarder år.

De nøyaktige målingene kan brukes til å regne ut de virkelig store tingene, som universets alder og hvor mye mørk materie og mørk energi som finnes.

LES OGSÅ:  – En liten ujevnhet eller asymmetri i bildene kan velte etablerte sannheter om universet, sa Eriksen etter at den forrige ERC-tildelingen var brukt.

Gravitasjonsbølger fra universets begynnelse

Forskere kan måle mikrobølgestråling fra universet til en ekstrem presisjon, bedre enn én til én million.

– Men resultater fra de siste ultrafølsomme eksperimentene som eksperimentene BICEP2 og Planck har gjort det klart at følsomhet i instrumentene alene ikke er tilstrekkelig til å måle gravitasjonsbølger fra den kosmiske bakgrunnsstrålingen, sier Eriksen.

Å observere den kosmiske bakgrunnsstrålingen er ikke så enkelt. Stråling fra vår egen galakse kommer i veien for det svake signalet fra universets barndom. Ifølge Eriksen er det i tillegg enda mer kritisk at samspillet mellom den kosmiske bakgrunnsstrålingen og selve instrumentene i seg selv fører til kompliserte analyseproblemer.

– Vi foreslår en radikal løsning på dette problemet som gjør at vi kan skille signalet fra bakgrunnsstrålingen, de forstyrrende forgrunnene og effektene som skyldes instrumentene. 

Motoren i den nye metoden, som er utviklet og anvendt av Eriksen sammen med Ingunn Wehus ved UiO og Jeff Jewell ved NASAs Jet Propulsion Laboratory, er en statistisk metode som kalles Gibbs sampling.

– Planen er å lete etter gravitasjonsbølger fra Big Bang i eksperimentene SPIDER, Planck og WMAP, og etter hvert fra den japanske satelitten LiteBIRD. Dette skal vi gjøre ved å analysere alle dataene helt fra råmålinger til endelig kosmologi i en sammenhengende prosess. Dette er nødvendig for å bli kvitt systematiske effekter i alle de tre instrumentene hver for seg.

ERC for andre gang

For syv år siden var Hans Kristian Eriksen relativt nyansatt førsteamanuensis ved Institutt for teoretisk astrofysikk da han fikk tildelt starting grant for unge, lovende forskere fra ERC. Nå har han altså igjen gått til topps i ERC-søknadsprosessen og har fått penger for det neste trinnet på stigen. 

ERC consolidator grants retter seg mot lovende forskere i fasen 7-12 år etter at de avla sin doktorgrad. Det er altså fortsatt lovende forskere, men nå med litt mer erfaring. Søkere må har vist potensial for uavhengig forskning og demonstrert vitenskapelig modenhet.     

Fem til Norge

Det europeiske forskningsrådet ERC annonserte tirsdag 28.11. hvilke 329 toppforskere i Europa som er blitt tildelt deres consolidator grant. Interessen for disse stipendene er enorm, det var over 2500 søkere. I denne omgang var det fem forskere i Norge som ble tildelt penger. To av dem er ansatt ved Universitetet i Oslo og tre ved Universitetet i Bergen. Den andre fra UiO som fikk tildeling fra ERC i år, Kristine Walhovd ved Psykologisk institutt, fikk også ERC-midler for andre gang.

Hans Kristian Eriksen har vært fast ansatt ved Institutt for teoretisk astrofysikk, som førsteamanuensis og senere professor, siden 2009. I 2006 mottok han H. M. Kongens gullmedalje for beste doktoravhandling ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og han er også blitt tildelt Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere.

I godt selskap

Det er i alt seks i Norge som har fått to ERC grants. Fire av dem jobber ved UiO: Bård Harstad ved Økonomisk institutt, Anders Fjell (Psykologisk institutt), Kristine Walhovd (Psykologisk institutt) og altså Hans Kristian Kamfjord Eriksen ved Institutt for teoaretisk astrofysikk.

Dessuten Kenneth Hugdahl ved Universitetet i Bergen og Edvard Moser ved NTNU.

Hva fører pengestøtte for forskere til? Les forskningsnyheter om realfag og teknologi ved å følge oss på Facebook eller abonnere på nyhetsbrevet vårt.

Mer på Titan.uio.no:

 


 

Kategori (smånytt):