Artikkel

Fikk støtte til tre prosjekter som omfatter både forskere og studenter

Fikk støtte til tre prosjekter som omfatter både forskere og studenter

Ingunn Kathrine Wehus, Helmer Fjellvåg, Audun Jøsang
Ingunn Kathrine Wehus, Helmer Fjellvåg og Audun Jøsang er sikret økonomisk støtte til nye forskningsprosjekter. Foto: UiO

INTPART-ordningen støtter forskningssamarbeid i krysningssonen forskning/utdanning. MN-fakultetet har fått tilslag på tre søknader ved årets tildeling:

Global Component Separation Network 
Ingunn Kathrine Wehus, Institutt for teoretisk astrofysikk
(samarbeid med Canada, India, Japan, Sør-Afrika)

India - Norway partnership for research and education in materials for energy and environment
Helmer Fjellvåg, Senter for materialvitenskap og nanoteknologi , Kjemisk institutt
(samarbeid med India)

Partnership on Security and Safety for Cyber-Physical Systems
Audun Jøsang, Institutt for informatikk
(samarbeid med Tyskland og Frankrike)

Prosjektene går over tre år, og ordningen administreres av Norges Forskningsråd og Senter for internasjonalisering av utdanning.

Formålet med INTPART (Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning) er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom økt samarbeid mellom fagmiljøer som regnes som fremragende i dag eller som vurderes å ha potensial for å bli verdensledende i fremtiden, skriver Forskningsrådet om ordningen. Aktivitetene skal i størst mulig grad omfatte både forskere og studenter.

Er du interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi? Følg oss på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt.