Artikkel

Forsker: Fredrik Munkelien, CEES (Senter for økologisk og evolusjonær syntese)

Forsker: Fredrik Munkelien, CEES (Senter for økologisk og evolusjonær syntese)

Av de flere hundre forskningsprosjektene som til enhver tid pågår ved Universitetet i Oslo, er det bare en liten del som noen gang når ut til et publikum utenfor sitt fagmiljø. Realfagsbiblioteket ønsker å åpne dørene inn til laboratoriene og vise noe av arbeidet i de matematisk- naturvitenskapelige fagmiljøene som biblioteket samarbeider med.

Masterstudent Fredrik Munkelien og feltarbeider Anders Herland ved CEES – Senter for økologisk og evolusjonær syntese, Institutt for biovitenskap, jobber med å undersøke individer av smågnagere og spissmus for flått og andre parasitter. Det blir registrert hvor mange flått og andre parasitter det er per individ, og senere blir flåtten og parasittene artsbestemt.

Masterprosjektet til Fredrik handler om å modellere utbredelsen til smågnagere og spissmus, som er en viktig vert for flått og fungerer som et reservoar for Borrelia­-bakterien som kan forårsake borreliose hos mennesker. Ved å sette i sammenheng miljøvariabler ved fangststasjoner, fangstdata og flåttbelastning, kan man få en modell som kan gi oss en bedre forståelse av småpattedyrpopulasjoner og hvordan habitatet eventuelt kan ha en innvirkning på flåttbelastningen.

Arbeidet er del av prosjektet #EcoTick "Land use, climate and tick-borne diseases in dynamic multi-host ecosystems: estimated risk and experienced fear" under ledelse av Atle Mysterud.

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)