Artikkel

Observerte tørketrender i Europa sammenfaller med klimafremskrivninger

Bilde av område rammet av tørke
Det er blitt mer tørke i Sør-Europa og Middelhavet de siste 30 til 40 årene. En ny studie ved UiO, som er publisert i Nature, viser at observerte tørketrender i Europa sammenfaller med klimafremskrivninger. Foto: James Stagge/UiO

Observerte tørketrender i Europa sammenfaller med klimafremskrivninger

I 2017 opplevde Sør-Europa nok en sommer med ekstrem tørke. Med global oppvarming øker risikoen for hetebølger og tørke, og en ny studie gjort av forskere ved Institutt for geofag viser at observerte tørketrender i Europa følger klimafremskrivninger av nedbør og temperatur.

Voldsomme skogbranner herjet i Portugal i midten av juni, og mange menneskeliv gikk tapt. I midten av oktober ble landet rammet på nytt av skogbranner. Totalt har over 100 mennesker mistet livet i skogbranner i Portugal siden juni, i følge NRK. Skogbranner forårsaket av uvanlige høye temperaturer og langvarig tørke herjet også i andre land rundt Middelhavet denne sommeren.

Med global oppvarming øker sannsynligheten for hetebølger og tørke, og en ny forskningsartikkel i Nature Scientific Reports  viser at observerte tørketrender i Europa følger klimafremskrivninger av nedbør og temperatur.

James Stagge
James Stagge jobber ved Utah Water Research Laboratory, Utah State University. Foto: Privat

Den nye studien viser at beregninger for to velkjente tørkeindekser viser regionalt avvikende trender i forekomst av tørke i Europa over perioden 1958 til 2014. Den mest kjente av disse baserer seg kun på variasjon i nedbør, mens den andre definerer tørke ut fra avvik i den klimatiske vannbalansen, det vil si nedbør minus potensiell fordampning.

Avvikende trender i tørkeindeksene skyldes i hovedsak økende temperatur og dermed økende fordampning - noe som kun fanges opp av den ene indeksen. Men det er store regionale forskjeller.

Mer tørke i sør og mindre i nord

Førsteforfatter James Stagge, tidligere ansatt ved Institutt for geofag på UiO og nå postdoktor ved Utah State University, utdyper dette:

– Resultatene peker på en redusert tørkefrekvens i nord og en økning i sør. Begge tørkeindeksene viser en slik trend, men indeksen som tar hensyn til fordampning, også kalt evapotranspirasjon, viser en forsterket økning i sør fra omkring 1970 - i hovedsak et resultat av en økning i lufttemperaturen.

Evapotranspirasjon er en felles betegnelse på fordamping fra vannoverflater og bar jord samt transpirasjon fra vegetasjonen. Evapotranspirasjon er en viktig del av den globale vannsyklusen, og fordampning fra landoverflaten utgjør i gjennomsnitt nær to tredjedeler av nedbøren over land (globalt).

Den mest brukte indeksen, som også er anbefalt av World Meteorolocical Organization (WMO), tar ikke hensyn til fordampning i beregningene.

Mer klimaforskning og andre forskningsnyheter i realfag og teknologi: Følg oss på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt.

Lena Merete Tallaksen
Lena Merete Tallaksen er professor i hydrologi ved Institutt for geofag. Foto: Privat

– Viktig å definere tørke fra et klimaperspektiv

Økende evapotranspirasjon bidrar til lavere markfuktighet og økt risiko for tørke, forklarer en av forfatterne bak studien, professor og hydrolog Lena M. Tallaksen ved Institutt for geofag. Tallaksen har forsket på tørke i en årrekke og koordinerer blant annet European Drought Centre.

Tallaksen forklarer viktigheten av funnet slik:

– Vi ser nå at de romlige mønstrene i observerte tørketrender i Europa samsvarer med klimafremskrivninger av nedbør og temperatur. Men bildet er vesentlig forskjellig avhengig av hvilken indeks og hvilken periode man bruker i beregningene. Dette er indekser som brukes av beslutningstakere, og studien påpeker viktigheten av en hensiktsmessig definisjon av tørke ut fra et klimaendringsperspektiv der den relative betydningen av nedbør og temperatur står sentralt.

Mer tørke i Tyskland og England

– Når evapotranspirasjon inkluderes i det klimatiske vannbudsjettet, flyttes grensen mellom hvor det blir våtere og hvor det blir tørrere lenger nordover, forklarer Stagge.

Det er da ikke bare områdene omkring Middelhavet som blir tørrere. Vi ser også en økt forekomst av tørke så langt nord som i Tyskland og England,

Flere alternative datasett og evapotranspirasjonsmodeller ble benyttet av forskerne for å validere funnene. Forskningsprosjektet bak den nye studien er finansiert av European Union’s DROUGHT-R&SPI-prosjekt og inngår også som et bidrag i Unesco-IHPs FRIEND-Water-program.

Kontakt:

James Stagge, postdoktor ved Utah State University

Lena Merethe Tallaksen, professor ved Institutt for geofag

Vitenskapelig artikkel:

Stagge, J.H., Kingston, D.G., Tallaksen, L.M.  &  D.M. Hannah. 2017. Observed drought indices show increasing divergence across Europe, Scientific Reports 7,  No: 14045. doi:10.1038/s41598-017-14283-2

Mer på Titan.uio.no:

Les også

Mauritius-parakitten er et sjeldent eksempel på en art som er blitt reddet, takket være vernetiltak

Fuglearter dør ut mye fortere enn vi trodde, men vernetiltak hjelper

Nye beregninger viser at fuglearter dør ut fem ganger fortere enn før antatt og ca. 1000 ganger fortere enn de ville gjort uten menneskelig påvirkning. Den gode nyheten er at vernetiltak faktisk virker – så godt at utryddelseshastigheten blir redusert med hele 40 prosent.

Academics must play games in order to get ahead in the race for citations

“Researchers must play games that damage the quality of science”

“Academics should stop worrying too much about indices", says Professor Colin Chapman from the George Washington University. Professor Nils Chr. Stenseth at the University of Oslo agrees: "The scientific journals' obsessive use of indices is damaging the quality of science", he says.