Artikkel

Kreativitet og utforskende naturfag

naturfagkonferansen

Kreativitet og utforskende naturfag

I dag hadde jeg gleden av å åpne Naturfagkonferansen - en konferanse for (naturfag)lærere i grunnopplæringen og barnehagene i Norge. Konferansen arrangeres av Naturfagsenteret, som fra neste år blir en del av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Hjertelig velkommen til alle medarbeidere på Naturfagsenteret. Vi gleder oss til at dere blir en del av oss!

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen – Naturfagsenteret - skal gjennom sin virksomhet som nasjonalt ressurssenter bidra til økt kvalitet i naturfagopplæringen i Norge. Senteret skal bidra til økt motivasjon og interesse for naturfagene i barnehagen og grunnopplæringen. Videre har senteret også ansvaret for de naturvitenskapelige og teknologiske fagene innenfor programområdet for realfag i videregående opplæring. Du kan lese mer om Naturfagssenterets oppgaver på senterets hjemmesider.

Regjeringen har besluttet at alle nasjonale sentre, totalt 10 sentre, innrettet mot  grunnopplæringen og barnehagetilbudet i Norge skal plasseres direkte under universitetene. Naturfagsenteret, som har ”bodd” hos oss siden oppstarten i 2003, blir fra 1. januar 2018 en del av Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet. Vi ønsker Naturfagsenteret hjertelig velkommen, og vi gleder oss til å være med på den videre utviklingen av senteret.  

Som universitetet har vi selvfølgelig ansvar for opplæringen i vår egen institusjon, dvs. innen høyere utdanning. Det blir spennende å arbeide med opplæring hele veien fra barnehagen til doktorgradsnivå (og etter- og videreutdanning).

Det var veldig hyggelig å kunne åpne naturfagkonferansen i Georg Sverdrups hus i dag, og det var ekstra stas å kunne gjøre det i et auditorium som var nesten fullsatt med lærere fra alle trinn i grunnopplæringen i Norge. 

I tillegg til å ønske Naturfagsenteret velkommen til fakultetet valgte jeg å snakke om tre ting; i) viktigheten av å stimulere nysgjerrighet og kreativitet, som også var tema for konferansen, iii) betydningen av digitalisering i all moderne opplæring, også i naturfag, og iii) viktigheten av å ta FNs 17. mål for en bærekraftig utvikling på alvor i grunnopplæringen og barnehagen. Kanskje disse 17 målene bør prege all opplæring i naturfag på alle nivåer!

Tittelen på dette innlegget, nemlig ”Kreativitet og utforskende naturfag”  var tema for Naturfagkonferansen 2017. Denne tittelen er også et godt bilde på Naturfagsenteret - en fremoverlent og spenstig enhet med kunnskapsrike, nysgjerrige og kreative medarbeidere som vi gleder oss til å få på laget.

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)