Artikkel

'Feodor Lynen Research Fellowship' postdoc stipend til Sarah Incel

'Feodor Lynen Research Fellowship' postdoc stipend til Sarah Incel

Sarah Incel
Sarah Incel. Foto: Privat

Den tyske forskeren Sarah Incel ble nylig tildelt et Feodor Lynen Research Fellowship stipend for postdoc forskere. Hun får stipendet for arbeid med forskningsprosjektet; Experimental constraints on the link between seismically induced fluid infiltration into high-pressure rocks and the onset of retrograde metamorphism.

Incel's forskningsprosjekt vil bli utført i tilknytning til et forskningprosjekt ledet av professor Bjørn JamtveitERC Advanced Grant 'Disequilibirum metamorphism of stressed lithosphere (DIME)'.

Målet med Feodor Lynen Fellowship programmet er å promotere samarbeid mellom en forskningsinstitusjon og en ung tysk forsker. Sarah Incel vil bli tilknyttet Seksjon for geologiske prosessers fysikk (GEO-PGP) ved Institutt for geofag.

Om Feodor Lynen Research Fellowship programmet

Stiftelsen Alexander von Humboldt-Stiftung/Foundation tildeler hvert år opp til 150 Feodor Lynen Research Fellowship stipend som går til postdoc forskere og erfarne forskere innen alle fagdisipliner. Stipendet gi muligheten for forskere å gjennomføre et egendefinert forskningsprosjekt over et lengre tidsrom i samarbeid med en akademisk vertsinstitusjon.

Feodor Lynen (biokjemiker) var Nobel prisvinner i fysiologi eller medisin (sammen med Konrad Bloch) i 1964.

Relevante lenker

 

Kategori (smånytt):