Artikkel

Stephanie Werner nytt medlem i ESAs SSEWG-arbeidsgruppe

Stephanie Werner nytt medlem i ESAs SSEWG-arbeidsgruppe

Stephanie Werner
Stephanie Werner, Førsteamanuensis ved Institutt for geofag og Senter for Jordens utvikling og dynamikk. Foto: Privat

Stephanie Werner er nettopp valgt inn som nytt medlem i ESA-arbeidsgruppen Solar System and Exploration Working Group (SSEWG).

Dette er en anerkjennelse av hennes arbeid innen planetobservasjoner og forskning på områder som dannelse og utvikling av planter, kraterkronologi, prosesser og planet dynamikk og Remote sensing (fjernmåling) av Jorden og plantene.

Arbeidsgruppen SSEWG er rådgiver for ESA Space Science Programmes i vitenskapelige spørsmål om utforskning av solsystemet inkludert Solen, Jordens ytre atmosfære (magnetosfæren), planter og tilhørende måner, asteroider, kometer, og rommet mellom plantene.

Medlemmer av arbeidsgruppen er vitenskapsmenn og -kvinner fra ESA medlemsstater i de vitenskapelige fagområdene som arbeidsgruppen dekker.

Werner er det tredje norske medlemmet i denne arbeidsgruppen. De to andre er velkjente professorer på området: Nikolai Østgård ved Universitet i Bergen og Mats Carlsson ved Institutt for teoretisk astrofysikk (ITA) ved UiO.

Fra Institutt for teoretisk astrofysikk/UiO finner vi også disse professorene i SSWG (tidligere versjon av SSEWG-arbeidsgruppen): Olav Kjeldseth-Moe (1992-1995), Mats Carlsson (1999-2001) og Viggo Hansteen (2004-2007). For gruppen AWG (Astronomy Working Group) finner vi professor Per Barth Lilje (1996-1999).

Relevante lenker:

Stephanie Werner, førsteamanuensis ved Institutt for geofag og Senter for Jordens utvikling og dymnamikk

Solar System Exploration Working Group (SSEWG)

European Space Agency (ESA)

Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED)

 

Kategori (smånytt):