Artikkel

Forsøpler utstilling – med vilje

Forsøpler utstilling – med vilje

Naturhistorisk museum, forsøpling
Utstillingene på Zoologisk museum er blitt mer naturtro. Foto: Karsten Sund/NHM

Utstillingene på Naturhistorisk museum viser dyr i deres naturlige omgivelser. Sammen med Naturvernforbundet har de ansatte på museet nå forsøplet utstillingene av norsk natur slik at de gjenspeiler dagens virkelighet.

Plast er et av verdens største miljøproblemer. Det hører ikke hjemme i naturen, men likevel finner vi det over alt: på fjellet, i skogen og i havet.

Plast er et utrolig anvendelig materiale som brukes nesten overalt i vårt moderne samfunn, og i volum er verdensforbruket større enn for stål. Allerede på slutten av 1860-tallet ble den første plasten utviklet i USA, men masseproduksjonen startet ikke før på 1950-tallet.

Siden den gang er det blitt produsert over åtte milliarder tonn plast. Det tilsvarer ca. 35 000 kjempebygninger på størrelse med Empire State Building i New York.

Det meste ender i naturen

Plastproduksjonen har vært stadig økende, og nesten halvparten av all plast er blitt produsert de siste ti år. Under 10 prosent av all denne plasten er blitt resirkulert. Men hvor er det blitt av resten?

Den har for en stor del endt opp i naturen, ikke minst i havet - hvor det finnes fem kjempestore områder med flytende «plastkontinenter.» Vi finner også enorme mengder langs strender, på havets bunn og på land. Hvert eneste minutt strømmer det plast ut i havet som tilsvarer en hel stor søppelbil. Det tilsvarer åtte millioner tonn i året, skriver NHM.

Dødelig

Problemene med plast i naturen er mange, blant annet at dyr som setter seg fast i garn og tau eller spiser plastbiter som de tror er mat, dør i stort antall.

Kunnskapen om hva som skjer når plasten er brutt ned til mikroplast, er også økende - og viser at disse ørsmå plastbitene kan gå inn i næringskjedene slik at også vi mennesker får i oss plast og medfølgende miljøgifter i vann og mat.

I utstillingen «Finn plasten» får du lære mer om dette miljøproblemet, blant annet ved hjelp av et nytt aktivitetshefte. I Botanisk hage vil du i tillegg finne en plastinstallasjon og pekeskilt av plastsøppel er laget av Guerrilla Plastic Movement, en aksjonsgruppe som arbeider for en plastfri verden gjennom visuelle, verbale og kunstneriske virkemidler.

Utstillingen er i Zoologisk museum på Tøyen og varer til 1. april 2018.

Mer på Titan.uio.no: