Artikkel

Arven etter Nansen blir et flaggskip for forskning i nord

Arven etter Nansen blir et flaggskip for forskning i nord

Arven etter Nansen er et av de største tverrfaglige forskningsprosjektene på nordområdene noensinne. Ti forskningsinstitusjoner deltar i prosjektet, og UiO er et av dem.

Fra Universitetet i Oslo deltar flere forskere fra Insitutt for biovitenskap og Institutt for geofag i prosjektet kalt Arven etter Nansen. Totalt er ti intitusjoner med i samarbeidsprosjektet.

UiO, representert ved Leif Christian Stige, leder ett av de fire forskningstemaene i prosjektet. Denne delen av prosjektet handler om den menneskelige påvirkningen på arktiske havområder, og forskerne skal i hovedsak se på effektene av fiskerier, miljøgifter, havforsuring og klimaendringer. Andre fra Institutt for biovitenskap er blant annet Bente Edvardsen og Katrine Borgå.

Som en del av dette prosjektet skal forskerne bruke statistiske tilnærminger for å forstå hvordan klima og fiskeri sammen påvirker økosystemene. Dataene som samles inn på tokt skal kobles til allerede eksisterende tidsserier.

- Vi håper å kunne si noe om i hvilken grad funnene vi gjør på tokt kan generaliseres, forklarer Leif Christian Stige.

Sammen med forskere fra de andre partnerinstitusjonene i prosjektet ser Stige blant annet på modellene som skal brukes. Gjennom prosjektet skal de bruke ulike modeller for å se hva som passer best med fasiten, nemlig naturen.

Fredag ble det kjent at Arven etter Nansen er sikret finansiering. Nils Chr. Stenseth er nestleder i Arven etter Nansen-styret og uttalte mandag til Uniforum at "Dette er en fantastisk nyhet".

Totalt er det satt av 800 millioner kroner, og prosjektet skal gå over seks år.

Mer på Titan.uio.no:

Er du interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi? Abonner på vårt ukentlige nyhetsbrev(link is external) eller følg oss på Facebook.