Artikkel

Kongens gullmedalje til Kristina Rognlien Dahl

Kongens gullmedalje til Kristina Rognlien Dahl

Kristina Rognlien Dahl
Kristina Rognlien Dahl. Foto: UiO

1. september får hun medaljen for en doktorgradsavhandling i stokastisk analyse (en type sannsynlighetsteori).

Universitetsstyret ved UiO har vedtatt at Kongens gullmedalje 2017 tildeles Kristina Rognlien Dahl for hennes doktorgradsavhandling i stokastisk analyse fra 2016.

H. M. Kongens gullmedalje er en norsk medalje innstiftet av kong Haakon VII i 1907.

Medaljen blir årlig utdelt til «en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo». Ifølge reglementet må «arbeidet må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur». Gullmedaljer utdeles årlig, etter innstilling fra fakultetene. Det tildeles kun én belønning for hvert fakultet, Rognlien får den som gjelder Matematisk-naturvitenskapelig fakultet.

Kristina Rognlien Dahl startet med en bachelorgrad i matematikk og økonomi (MAEC) før hun fortsatte på en master i matematikk. Deretter ble hun stipendiat og disputerte i 2016 med avhandlingen "Information and memory in stochastic optimal control", som hun nå har vunnet gullmedalje for. Hun er nå ansatt som postdoktor ved Matematisk institutt.

Dahl fikk Norsk Regnesentrals pris for masteroppgaven sin. Om den skrev sensor Jan Ubøe at "Oppgaven til Kristina er den beste av de mer enn 30 oppgavene jeg noen gang har sensurert".

Mer på Titan.uio.no:

Er du interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi? Abonner på vårt ukentlige nyhetsbrev(link is external) eller følg oss på Facebook.

Kategori (smånytt):