Artikkel

Nytt dekanlag

dekanlag2017-2020-2
Dekanlaget 2017-2020, Finn-Eirik Johansen, Kristin Vinje, Solveig Kristensen og Morten Dæhlen.

Nytt dekanlag

Selv om det fortsatt er litt ferietid, starter det nye dekanlaget sitt arbeid i dag. Solveig Kristensen fortsetter fra det forrige laget. Finn-Eirik Johansen og Kristin Vinje er de to nye. Det er en glede for meg å kunne presentere dette laget, og jeg gleder meg til samhandlingen med dette dekanlaget og alle andre lag på fakultetet og ved Universitetet i Oslo i årene som kommer.

Ny strategi for realfag og teknologi

Vi går spennende tider i møte, og mange store oppgaver står foran oss, ikke minst skal vi i løpet av året som kommer få på plass en ny strategi for utvikling av realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo frem mot 2025-30. Den forrige strategien, utarbeidet under ledelse av Knut Fægri, var veldig bra, men mye har skjedd, og planen er nå moden for en revisjon.

Vekst og utvikling

Vi har vært gjennom mange år med vekst, og særlig de siste årene har vi hatt stor suksess med innhenting av forskningsmidler fra eksterne kilder. Tildelingen til nye Sentre for fremragende forskning (SFF) i vår var et lysende eksempel, der vi ble vert for to nye SFF'er og stor deltager i tre andre. Denne tildelingen kan langt på vei kalles en storeslem, men det er også vel fortjent. Mye godt arbeid er utført i fagmiljøene over de siste årene, og nok en gang vil jeg gratulere de fem miljøene som kom gjennom nåløyet.

Ungdommen har også ”oppdaget” realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo. Veksten i antall førstevalgsøkere til våre studier har de siste fem-seks årene vært formidabel, og vi håper og tror at dette vil fortsette, ikke minst med de nye og moderniserte studieprogrammene som starter i høst.

Lagarbeid

Det nye dekanlaget er et lag, og jeg understreker at det å lede en virksomhet som Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er lagarbeid, enten det er dekanlaget, laget med instituttledere, laget med utdanningsledere, lagene med seksjonsledere på instituttene, lagene som leverer i seksjonene og forskningsgruppene eller de lagene som leverer undervisning på alle nivåer osv. Alt i alt er fakultetet et stort lag som leverer forskning og utdanning på høyt internasjonalt nivå, bidrar til innovasjon og nyutvikling i samfunnet og formidler vitenskap i ulike kanaler.

Det nye dekanlaget

Det er en glede for meg å presentere det nye dekanlaget. Svein Stølen ble i går takket av og ønsket lykke til med gjerningen som rektor ved universitetet i Oslo. Igjen takk for innsatsen, Svein! Solveig Kristensen fortsetter, og de fleste er godt kjent med at Finn-Eirik Johansen og Kristin Vinje er de to nye. Vi utvider fra tre til fire personer, og jeg starter med de to nye.

Finn-Eirik Johansen

Finn-Eirik kommer fra stillingen som direktør for UiO:Livsvitenskap. Han kjenner fakultetet godt, både som forsker og instituttleder i to perioder, først for Institutt for molekylær biovitenskap, deretter for det store Institutt for biovitenskap, som ble opprettet i 2013 da Biologisk institutt og Institutt for molekylær biovitenskap ble slått sammen.

Finn-Eirik skal på dekanlaget ha et særlig ansvar for forskning, herunder våre 800 PhD-studenter og utvikling av vår store portefølje av vitenskapelig utstyr og annen infrastruktur for forskning (og utdanning). Store deler av denne infrastrukturen har vi i samarbeid med andre institusjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Finn-Eirik vil også være vår viktigste ressurs i håndteringen av de oppgaver som er knyttet til UiOs omfattende satsing på livsvitenskap.

Kristin Vinje (starter 1. oktober 2017)

Kristin har de fire siste årene sittet på Stortinget for Høyre. Der har hun blant annet vært fraksjonsleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Etter at hun tok doktorgraden på Kjemisk institutt i 1994, har hun blant annet vært forsker og forskningsleder på Sintef og Simula. Før hun kom på Stortinget, var Kristin også finansbyråd i Oslo.

Kristin skal på dekanlaget ha et særlig ansvar for innovasjon og samfunnskontakt. Bakgrunnen for å utvide dekanlaget i denne retningen er den kraftige veksten i aktivitet og at vi opplever et stadig økende trykk fra eksterne aktører, både i næringslivet og i offentlig sektor. Samhandling med næringsklyngene og utvalgte partnere i norsk næringsliv  og offentlig sektor, herunder instituttsektoren, blir stadig viktigere, noe Kristin skal ta fatt på når hun starter 1. oktober. Kristin tar også med seg et omfattende kontaktnett, noe som vil være til stor nytte for oss.

Solveig Kristensen

Solveig representerer kontinuiteten i dekanlaget. For dem som ikke vet det, kommer Solveig fra Farmasøytisk institutt, og har i fire og et halvt år ledet skuta sammen med Svein Stølen og meg. Solveig har tatt på seg store oppgaver og vil fortsette med det.

På dekanlaget vil Solveig, som før, ha et særlig ansvar for studier. Solveig har de siste årene ledet vårt store utdanningsprosjekt, InterAct – kultur for læring, noe hun også vil gjøre ut denne dekanperioden. Nye studieprogrammer er etablert, og de neste årene vil mye av innsatsen bli viet utvikling av undervisning og studentaktive læringsformer. Vi fortsetter vår omfattende satsing på utdanning. Her er det mye som skjer, som for eksempel vårt nye Kompetansesenter for Undervisning i Realfag og Teknologi (KURT) og vårt nye Senter for fremragende utdanning- CCSE.

Fakultetet

Det er viktig å understreke at dette dekanlaget, akkurat som det forrige, er avhengig av mange medarbeidere og særlig fakultetsadministrasjonen – som ledes av fakultetsdirektør Jarle Nygard. Samhandlingen med ledelsen på våre ni institutter er også meget viktig, og fra 1. januar 2018 blir også Naturfagsenteret en del av fakultetet.  Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har samarbeidsrelasjoner med alle de andre fakultetene og de to museene på Universitetet i Oslo, men jeg vil særlig nevne Realfagsbiblioteket og Naturhistorisk museum, da disse to enhetene har vært, er og vil være særlig tett koblet til forskningen og utdanningen innen realfag og teknologi på Universitetet i Oslo.

Jeg gleder meg til ferien er over og til å ta fatt på en ny æra i utviklingen av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet – et fakultet med stort potensial for videre positiv utvikling. Jeg må også nevne at jeg i dette innlegget bare har nevnt noen av de oppgavene alle lagene, inkludert dekanlaget, står overfor i årene som kommer.

Avslutningsvis vil jeg understreke at selv om hver og en av oss i dekanlaget (og i alle andre lag) har særlige ansvarsområder, handler det meste om samhandling i disse lagene. Alt henger sammen med alt!

PS: Det var ikke mulig å oppdrive et ”lagbilde” i ferien, men det kommer.

Mer på Titan.uio.no:

Er du interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi? Abonner på vårt ukentlige nyhetsbrev(link is external) eller følg oss på Facebook.

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)