Artikkel

Takk til Svein Stølen

Dekanlaget2013-17
Dekanlaget 2013-2017, Svein Stølen, Morten Dæhlen og Solveig Kristensen

Takk til Svein Stølen

I dag forlater Svein Stølen den store MN-skuta for å lede en enda større skute, nemlig Universitetet i Oslo. Dette er derfor dagen å takke Svein for innsatsen på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Jeg vil oppsummere Sveins innsats under tre overskrifter: Strategen, Ambassadøren og Humoristen!

Strategen

Med ansvar for forskning i dekanlaget tok Svein raskt et tydelig ansvar for faglige prioriteringer, og skal jeg nevne én ting som virkelig står igjen etter Svein, er det prosessen bak og etableringen av de strategiske satsingene på tvers av instituttene, de såkalte endringsmiljøene. Dette har ikke bare skapt nye forskningsgrupperinger som leverer viktig forskning på høyt internasjonalt nivå, men satsingen har også bidratt til å sy fakultetet mer sammen, og de har skapt økt forståelse på tvers av fagfelt.

Jeg kunne skrevet mye om strategen Svein, men kan ikke bruke altfor mange ord her på bloggen. Jeg vil imidlertid nevne Sveins evne til å lytte til dem som faktisk utfører arbeidet – forskerne og lærerne. Denne egenskapen har betydd mye for utviklingen av fakultetet og Universitetet i Oslo de siste årene. Et godt bilde er hans avslutningsblogg på Titan, der han trekker frem noen miljøer og enkeltpersoner som i løpet av de siste årene har stått frem med særlige virkningsfulle bidrag til utviklingen av fakultetet. Han kunne, som han også skriver, nevnt mange flere miljøer.

Ambassadøren

Gjennom systematisk arbeid med andre fakulteter og med eksterne aktører har Svein lagt ned et stort arbeid for å synliggjøre fakultetets mange kvaliteter. Et eksempel er innsatsen knyttet til UiO:Livsvitenskap, og lista er veldig lang. Som deltager i forskningsdebatten har Svein, både skriftlig og muntlig, bidratt internasjonalt, nasjonalt og lokalt med innsiktsfulle innlegg. Jeg er særlig imponert over Sveins evne til å fremheve og eksemplifisere grunnforskningens langsiktige betydning for samfunnsutviklingen generelt og næringsutvikling spesielt. Svein har sittet i en rekke styrer, råd og utvalg der han på en glimrende måte har fremmet vitenskapens betydning og betydningen av forskningsbasert utdanning. Med en kunnskapsrik og klok stemme har han, både direkte og indirekte, satt fakultetet og Universitetet i Oslo på kartet.

Humoristen

Vi har også hatt det veldig morsomt, og det har kort og godt vært en fryd å samarbeide med Svein om utviklingen av fakultetet. De gode kommentarene og latteren har sittet løst, enten vi har delt på ledelsen i instituttledermøtet eller sittet foran en tavle og drodlet om ulike problemstillinger vi måtte forstå og løse. I form og handling har Svein, med sin sindige humor, gitt et stort bidrag i utviklingen av det sosiale arbeidsmiljøet, både i fakultetsadministrasjonen og i samhandlingen mellom dekanlaget og alle andre lag på fakultetet. Samspill var og er det nye rektorlagets slagord, og det er for meg ingen overraskelse at Svein og hans nye medspiller i rektorlaget valgte dette slagordet. Det er Svein!

Takk for innsatsen

Sveins innsats for fakultetet har  gjennom hans periode i dekanlaget vært formidabel, både gjennom det arbeidet han har utført med ansvar for forskning og som kunnskapsrik og klok medspiller for meg, Solveig og mange andre gjennom fire og et halvt år. 

Kjære Svein! Det har vært en sann glede å være sjefen din i fire og et halvt år. I morgen er du sjefen min! Takk for innsatsen, og lykke til som rektor. Jeg ser frem til mange nye år med godt og fruktbart samarbeid.

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)