Artikkel

Programmering som integrert del av undervisningen i matematikk og naturfag

Gruppearbeidende studenter

Programmering som integrert del av undervisningen i matematikk og naturfag

I diskusjonen om digitalisering av undervisningen i skolen har matematiker Emil Mogstad et godt innlegg i Aftenposten 16. juli. Der peker han på de pedagogiske muligheter som ligger i koblingen mellom matematikk og programmering. Elevene kan lære matematikk ved at ulike konsepter formuleres og løses som programmeringsoppgaver. På denne måten kan elevene gis mulighet til å studere reelle problemstillinger ved hjelp av matematiske beregninger. Dette handler med andre ord om noe helt annet enn å introdusere elevene (ukritisk) for digitale verktøy.

Ved Universitetet i Oslo (UiO) har vi lang erfaring i å integrere programmering i realfaglige studieprogrammer med mye matematikk, herunder eksponere studentene for realistiske problemstillinger tidlig i studiet. Denne høsten tar vi steget videre og introduserer programmering i alle realfaglige utdanninger ved UiO.

Innenfor alle fagområder har tilgangen til data økt enormt de siste årene. Denne dataflommen gir store muligheter, men skaper også utfordringer gjennom at kompleks informasjon skal håndteres. Dette krever at studentene lærer både programmering og matematikk tett koblet mot disiplinfaget, for eksempel biologi. Det vil være et stort skritt i riktig retning om denne læringen starter allerede i skolen, slik Mogstad foreslår.

Centre for Computing in Science Education er UiOs nylig etablerte Senter for fremragende utdanning innen dette feltet. I tillegg til utvikling av et sterkt læringsmiljø med fokus på fremragende undervisning og studentaktive læringsformer, utvikler senteret forskningsbasert læringsmateriell og undervisningsmetoder med et integrert beregningspespektiv. Senteret vil gjennom dette arbeidet utvikle en kunnskapsbase som er av stor betydning også for skolen. En av målsetningene er å bidra til integrering av programmering og beregninger i matematikkundervisningen i videregående skole.

Vi har nylig foreslått for Kunnskapsdepartementet en ordning der vi tilbyr forsert opplæring i naturvitenskapelig og matematisk programmering for elever i videregående skole. Dette vil, i tillegg til integrering av programmering og beregninger i matematikkundervisningen i videregående skole, være et riktig og viktig skritt for å ruste fremtidens realister for morgendagens arbeidsmarked.

Mer på Titan.uio.no:

Er du interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi? Abonner på vårt ukentlige nyhetsbrev(link is external) eller følg oss på Facebook.

Kategori: 

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)